• İletişim Problemleri
 • Romantik İlişki Problemleri
 • Öz Güven Problemleri
 • Motivasyon Problemleri
 • Öfke Kontrol Problemleri
Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Aybala Özan ÇEVRİMİÇİ
EĞİTİM BİLGİSİ

2023

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi

Din Psikolojisi


2019

Lisans

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Aybala Özan

Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı
 • 2 Aylık üye
 • 16 seans
 • 7 danışan
 • 0 yorum
 • 4,5 puan

46,03$ Görüntülü 45 dk./ Sesli Görüşme 45 dk./ Mesajlaşma 45 dk./ 3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)/ 5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)/ 10 Adet Seans Paketi (%15 İndirimli)

E. Aybala Özan, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2019 senesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını 'Din ve Değerler Psikolojisi Bağlamında Affetmeyi Geliştirme Psikoeğitim Programının Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyi Ve Manevi İyi Oluşuna Etkisinin İncelenmesi' adlı yüksek lisans tezi ile Din Psikolojisi alanında Akdeniz Üniversitesinde yapmıştır.

Özan, lisans eğitimi sürecinde ortaokul ve liselerde “Okul Psikolojik Danışmanı” olarak stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca okul psikolojik danışmanı ve zümre başkanı olarak yaklaşık 5 yıldır lise kademesinde görev yapmaktadır. 

2019 senesinden bu yana bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, grup terapisi ve ergen ve yetişkin terapisi alanlarında psikoterapi sürecini sürdürmektedir. Terapilerine, danışanın problem alanlarına göre ağırlıklı olarak Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) terapi yaklaşımı olmak üzere Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Gestalt Terapi, Duygu odaklı Terapi yaklaşımlarını eklektik olarak kullanmaktadır. Danışma oturumlarını kişilerin manevi değerlerine hassasiyet göstererek ve maneviyatla entegre danışma yaklaşımlarını benimsemektedir.

Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına; Aile Danışmanlığı (MEB onaylı “464” saatlik “Aile Danışmanlığı” Eğitimi sertifikası) / Türk PDR Derneği, Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulayıcı Eğitimi/ Türk PDR Derneği, Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı Katılım Sertifikası / Çukurova Üniversitesi, Cinsel Terapi Workshop Programı/ CED Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı Katılımı/ Çukurova Üniversitesi, “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi” Online Eğitim Programı/ Yeşilay, “Çocuk Terapilerinde İlk Görüşme ve Terapi Sürecinin Yapılandırılması’’, “Ergenlerde Duygu Regülasyonu”, “Travma ve İyileşme", “ Çift Terapilerinde Evlilik Dışı İlişkileri Ele Alma'' gibi Atölye Çalışmalarında yer almış ve eğitimi tamamlanmıştır.

“Sadece ayakta durup suya bakmakla denizi geçemezsiniz.” anlayışı ile danışanlarını değerleri doğrultusunda harekete geçirmeye çalışan E. Aybala Özan, Evimdeki Psikolog bünyesinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

İletişim Problemleri

Romantik İlişki Problemleri

Öz Güven Problemleri

Motivasyon Problemleri

Öfke Kontrol Problemleri

Bireysel/Yetişkin Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Yas Danışmanlığı

Çift Terapisi

Aile Terapisi

Kariyer Danışmanlığı

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Eklektik Yaklaşım

Bilinçli Farkındalık/Öz Şevkat

Kök Aile Dizimi

2023

Türkiye/İstanbul Anadolu Temsilciliği/Türk PDR Derneği - Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası - Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulayıcılığı

2023

Türkiye/Genel Merkez/Türk PDR Derneği - Aile Danışmanlığı (MEB onaylı “464” saatlik “Aile Danışmanlığı” Eğitimi Sertifikası - Aile Danışmanlığı

2023

Antalya - EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi Sertifikası Davranış Bilimleri Enstitüsü

2020

Türkiye/İstanbul/CED-Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi - Cinsel Terapi Workshop Programı Katılım Sertifikası - Cinsel Terapi Workshop Programı

2019

Türkiye/Adana/Çukurova Ünversitesi - Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı Katılım Sertifası - Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı

2019

Türkiye/Adana/Çukurova Üniversitesi - Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı Katılım Sertifikası - Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı

Danışmanlık Ücretleri

Görüntülü 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Görüntülü Hizmet

Sesli Görüşme 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Sesli Görüşme Hizmeti

Mesajlaşma 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Mesajlaşma Seans Hizmeti

3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)

131,19 USD

3 Adet Seans Paketi

5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)

202,53 USD

5 Adet Seans Paketi

10 Adet Seans Paketi (%15 İndirimli)

391,26 USD

10 Adet Seans Paketi

 
 
Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı Aybala Özan • Çevrimiçi

Aybala Özan

Psikolojik Danışman/Aile Danışmanı 2 Aylık üye

İletişim Problemleri
Romantik İlişki Problemleri
Öz Güven Problemleri
Motivasyon Problemleri
Öfke Kontrol Problemleri
 • 16 seans
 • 7 danışan
 • 0 yorum
 • 4,5 puan
45 dk.
46,03 $

E. Aybala Özan, lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2019 senesinde tamamlamıştır. Yüksek lisansını 'Din ve Değerler Psikolojisi Bağlamında Affetmeyi Geliştirme Psikoeğitim Programının Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyi Ve Manevi İyi Oluşuna Etkisinin İncelenmesi' adlı yüksek lisans tezi ile Din Psikolojisi alanında Akdeniz Üniversitesinde yapmıştır.

Özan, lisans eğitimi sürecinde ortaokul ve liselerde “Okul Psikolojik Danışmanı” olarak stajlarını tamamlamıştır. Ayrıca okul psikolojik danışmanı ve zümre başkanı olarak yaklaşık 5 yıldır lise kademesinde görev yapmaktadır. 

2019 senesinden bu yana bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, grup terapisi ve ergen ve yetişkin terapisi alanlarında psikoterapi sürecini sürdürmektedir. Terapilerine, danışanın problem alanlarına göre ağırlıklı olarak Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) terapi yaklaşımı olmak üzere Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Gestalt Terapi, Duygu odaklı Terapi yaklaşımlarını eklektik olarak kullanmaktadır. Danışma oturumlarını kişilerin manevi değerlerine hassasiyet göstererek ve maneviyatla entegre danışma yaklaşımlarını benimsemektedir.

Uzmanlık alanını nitelikli kılmak adına; Aile Danışmanlığı (MEB onaylı “464” saatlik “Aile Danışmanlığı” Eğitimi sertifikası) / Türk PDR Derneği, Kabul ve Kararlılık Terapisi Uygulayıcı Eğitimi/ Türk PDR Derneği, Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı Katılım Sertifikası / Çukurova Üniversitesi, Cinsel Terapi Workshop Programı/ CED Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı Katılımı/ Çukurova Üniversitesi, “Pandemi ve Sonrasında Okul Fobisi ve Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi” Online Eğitim Programı/ Yeşilay, “Çocuk Terapilerinde İlk Görüşme ve Terapi Sürecinin Yapılandırılması’’, “Ergenlerde Duygu Regülasyonu”, “Travma ve İyileşme", “ Çift Terapilerinde Evlilik Dışı İlişkileri Ele Alma'' gibi Atölye Çalışmalarında yer almış ve eğitimi tamamlanmıştır.

“Sadece ayakta durup suya bakmakla denizi geçemezsiniz.” anlayışı ile danışanlarını değerleri doğrultusunda harekete geçirmeye çalışan E. Aybala Özan, Evimdeki Psikolog bünyesinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

2023

Yüksek Lisans

Akdeniz Üniversitesi

Din Psikolojisi


2019

Lisans

Çukurova Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


İletişim Problemleri

Romantik İlişki Problemleri

Öz Güven Problemleri

Motivasyon Problemleri

Öfke Kontrol Problemleri

Bireysel/Yetişkin Terapisi

Çocuk ve Ergen Terapisi

Yas Danışmanlığı

Çift Terapisi

Aile Terapisi

Kariyer Danışmanlığı

Kabul ve Kararlılık Terapisi

Eklektik Yaklaşım

Bilinçli Farkındalık/Öz Şevkat

Kök Aile Dizimi

2023

Türkiye/İstanbul Anadolu Temsilciliği/Türk PDR Derneği - Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulayıcı Eğitimi Sertifikası - Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Uygulayıcılığı

2023

Türkiye/Genel Merkez/Türk PDR Derneği - Aile Danışmanlığı (MEB onaylı “464” saatlik “Aile Danışmanlığı” Eğitimi Sertifikası - Aile Danışmanlığı

2023

Antalya - EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi Sertifikası Davranış Bilimleri Enstitüsü

2020

Türkiye/İstanbul/CED-Cinsel Terapi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi - Cinsel Terapi Workshop Programı Katılım Sertifikası - Cinsel Terapi Workshop Programı

2019

Türkiye/Adana/Çukurova Ünversitesi - Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı Katılım Sertifası - Flört Şiddeti Psikoeğitim Programı

2019

Türkiye/Adana/Çukurova Üniversitesi - Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı Katılım Sertifikası - Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımına Dayalı Psikoeğitim Programı

Danışmanlık Ücretleri

Görüntülü 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Görüntülü Hizmet

Sesli Görüşme 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Sesli Görüşme Hizmeti

Mesajlaşma 45 dk.

46,03 USD

45 Dakikalık Mesajlaşma Seans Hizmeti

3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)

131,19 USD

3 Adet Seans Paketi

5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)

202,53 USD

5 Adet Seans Paketi

10 Adet Seans Paketi (%15 İndirimli)

391,26 USD

10 Adet Seans Paketi

Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?