• Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yeme Bozuklukları
 • Anksiyete (Kaygı) Problemleri
Psikolog İlkay Yılmaz MEŞGUL
EĞİTİM BİLGİSİ

06/10/2021-..

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi

Sinirbilim


Lisans

İstanbul Medipol Üniversitesi

Psikoloji


İlkay Yılmaz

Psikolog
 • 1 Yıllık üye
 • 41 seans
 • 17 danışan
 • 1 yorum
 • 5 puan

43,97$ Görüntülü 45 dk./ Sesli Görüşme 45 dk./ Mesajlaşma 45 dk./ 3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)/ 5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)/ 10 Adet Seans Paketi (%20 İndirimli)

İlkay Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Şu anda Ege Üniversitesi Sinirbilim Yüksek Lisans programında uzmanlığını almak üzere tez çalışmasını yürütmekte ve şizofreni ile çalışmaktadır.

Yılmaz, lisans eğitimi sürecinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stajlarını tamamlamıştır. Bu deneyiminin esnasında birçok psikopatoloji ve tedavisi hakkında kritik bilgi ve beceriler elde etmiştir. Lisans öğrenimi esnasında “Uyku Yoksunluğunun Yürütücü İşlevler, Ahlaki Karar Verme ve Sosyal Biliş Üzerindeki Etkisi” başlıklı araştırma önerisini yazarak TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazanmıştır. Çalışmasının veri toplama aşamasında 100 farklı katılımcı ile birer saatlik yüz yüze görüşme yaparak bireysel görüşmelerle 600 adet ölçeğin uygulaması ve raporlamasını yürütmüş, çalışmasını başarıyla tamamlamıştır.

Yılmaz, Türk Psikologlar Derneği'nden 42 saatlik (30 saat teorik, 12 saat uygulamalı) ve 2 düzeyden (Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel Yapıtaşları ve Psikopatolojilere Özgü Bilişsel Davranışçı Terapiler) oluşan "Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimini alarak Bilişsel Davranışçı terapi uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ardından Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Sayın Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibinden 16 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme (Temel semiyoloji, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve OKB ile ilişkili bozukluklar, şizofreni ve psikotik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, öykü, ruhsal durum muayenesi , tanı sistemleri ve tarihçe, yapılandırılmış tanısal görüşmeler) ve 50 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama (Bilişsel Terapinin Kuram Ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram Ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu için BDT) eğitimlerine katılarak Bilişsel Davranışçı Terapi’de kendini geliştirmiştir. 
Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden EMDR 1. Düzey Avrupa EMDR akredite eğitiminide tamamlayarak EMDR tekniğini uygulama yeterliliğini edinmiştir.

Lisans eğitiminin ardından özel bir klinikte Psikolog olarak görev almış, özellikle ergen ve yetişkin danışanlarıyla çalışmıştır. Ardından farklı bir özel klinikte Psikolog olarak görev alarak danışanlarının psikoterapi süreçlerini sürdürmeye devam etmiştir. Danışanları ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüyle çalışmaktadır.

2021 yılından bu yana profesyonel olarak; yetişkin danışanları ile psikoterapi süreci yürütmektedir.

Edindiği tüm bilgi ve becerilerle sizlerin hayatlarına dokunabilmek adına mesleğini mutlulukla devam ettirmektedir. Bu platform ile nice hayatları tanımak ve beraber yolculuğa çıkmak için büyük bir heyecan duyan İlkay Yılmaz, Evimdeki Psikolog bünyesinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Yeme Bozuklukları

Anksiyete (Kaygı) Problemleri

Fobiler

Ekim/2022

Türkiye/Ankara/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama (Bilişsel Terapinin Kuram Ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram Ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu için BDT) Bilişsel Davranışçı Terapi

Ekim 2022

Türkiye/Ankara/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Bilişsel Davranışçı Terapi

Ekim 2022

İstanbul - Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Bilişsel Davranışçı Terapi

22/09/2022

Türkiye/İstanbul/Ev Okulu Derneği - Objektif Çocuk Testleri Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Testi, Frankfurter Dikkat/ Konsantrasyon Testi, Peabody Resim Kelime Testi) - Objektif Çocuk Testleri

14/08/2022

Türkiye/İstanbul/Türk Psikologlar Derneği - Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi - BDT

08/06/2022

ABD/Indiana/Indiana University Confirmation Certificate: Advanced Level for Master's and Doctoral Students - Indiana University Confirmation Certificate on Recognizing Plagiarism - Plagiarism

07/08/2022

Türkiye/İstanbul/Davranış Bilimleri Enstitüsü - Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık ve Dayanıklılık Geliştirme Programı Uygulayıcısı Eğitimi - Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık ve Dayanıklılık Geliştirme

06/08/2021

Türkiye/İstanbul/Türk Kızılay - İlk Yardım Eğitimi - İlk Yardım

06/08/2021

Türkiye/İstanbul/Türk Kızılay - Psikolojik İlk Yardım Eğitimi - Psikolojik İlk Yardım

05/06/2022

Türkiye/İzmir/ Ege Üniversitesi EGEBINGSS - Sinirbilim Yaz Okulu - Sinirbilim

05/05/2020

Türkiye/İstanbul/İstanbul Medipol Üniversitesi - Yetişkin Psikolojik/Nöropsikolojik Değerlendirme (Hacettepe Kişilik Envanteri, Big5, SCL-90, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği, Mini- Mental Durum Değerlendirmesi, MoCA, Sözel Akıcılık Testi, İz Sürme Testi, STROOP testi, Addenbrook BD..) - Yetişkin Psikolojik/Nöropsikolojik Değerlendirme

Danışmanlık Ücretleri

Görüntülü 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Görüntülü Hizmet

Sesli Görüşme 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Sesli Görüşme Hizmeti

Mesajlaşma 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Mesajlaşma Seans Hizmeti

3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)

125,30 USD

3 Adet Seans Paketi

5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)

193,45 USD

5 Adet Seans Paketi

10 Adet Seans Paketi (%20 İndirimli)

351,76 USD

10 Adet Seans Paketi

İlkay Yılmaz Danışan Yorumları

zapkinus

20 Ağustos 2023 Pazar 14:24

ilk görüşme için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim, ortak problemleri belirleyip çözüm yolları aradık. Seanslara devam etmek isterim


 
 
Psikolog İlkay Yılmaz • Meşgul

İlkay Yılmaz

Psikolog 1 Yıllık üye

Bilişsel Davranışçı Terapi
Depresyon
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Yeme Bozuklukları
Anksiyete (Kaygı) Problemleri
 • 41 seans
 • 17 danışan
 • 1 yorum
 • 5 puan
45 dk.
43,97 $

İlkay Yılmaz, lisans eğitimini İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Şu anda Ege Üniversitesi Sinirbilim Yüksek Lisans programında uzmanlığını almak üzere tez çalışmasını yürütmekte ve şizofreni ile çalışmaktadır.

Yılmaz, lisans eğitimi sürecinde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stajlarını tamamlamıştır. Bu deneyiminin esnasında birçok psikopatoloji ve tedavisi hakkında kritik bilgi ve beceriler elde etmiştir. Lisans öğrenimi esnasında “Uyku Yoksunluğunun Yürütücü İşlevler, Ahlaki Karar Verme ve Sosyal Biliş Üzerindeki Etkisi” başlıklı araştırma önerisini yazarak TÜBİTAK’dan destek almaya hak kazanmıştır. Çalışmasının veri toplama aşamasında 100 farklı katılımcı ile birer saatlik yüz yüze görüşme yaparak bireysel görüşmelerle 600 adet ölçeğin uygulaması ve raporlamasını yürütmüş, çalışmasını başarıyla tamamlamıştır.

Yılmaz, Türk Psikologlar Derneği'nden 42 saatlik (30 saat teorik, 12 saat uygulamalı) ve 2 düzeyden (Bilişsel Davranışçı Terapinin Temel Yapıtaşları ve Psikopatolojilere Özgü Bilişsel Davranışçı Terapiler) oluşan "Bilişsel Davranışçı Terapi" eğitimini alarak Bilişsel Davranışçı terapi uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ardından Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nden Sayın Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve ekibinden 16 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme (Temel semiyoloji, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve OKB ile ilişkili bozukluklar, şizofreni ve psikotik bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, öykü, ruhsal durum muayenesi , tanı sistemleri ve tarihçe, yapılandırılmış tanısal görüşmeler) ve 50 saatlik Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama (Bilişsel Terapinin Kuram Ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram Ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu için BDT) eğitimlerine katılarak Bilişsel Davranışçı Terapi’de kendini geliştirmiştir. 
Davranış Bilimleri Enstitüsü'nden EMDR 1. Düzey Avrupa EMDR akredite eğitiminide tamamlayarak EMDR tekniğini uygulama yeterliliğini edinmiştir.

Lisans eğitiminin ardından özel bir klinikte Psikolog olarak görev almış, özellikle ergen ve yetişkin danışanlarıyla çalışmıştır. Ardından farklı bir özel klinikte Psikolog olarak görev alarak danışanlarının psikoterapi süreçlerini sürdürmeye devam etmiştir. Danışanları ile Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüyle çalışmaktadır.

2021 yılından bu yana profesyonel olarak; yetişkin danışanları ile psikoterapi süreci yürütmektedir.

Edindiği tüm bilgi ve becerilerle sizlerin hayatlarına dokunabilmek adına mesleğini mutlulukla devam ettirmektedir. Bu platform ile nice hayatları tanımak ve beraber yolculuğa çıkmak için büyük bir heyecan duyan İlkay Yılmaz, Evimdeki Psikolog bünyesinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duymaktadır.

06/10/2021-..

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi

Sinirbilim


Lisans

İstanbul Medipol Üniversitesi

Psikoloji


Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Yeme Bozuklukları

Anksiyete (Kaygı) Problemleri

Fobiler

Ekim/2022

Türkiye/Ankara/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama (Bilişsel Terapinin Kuram Ve Temel İlkeleri, Bilişsel Davranışçı Kişilik Kuramı, Depresyon, Panik Bozukluk, Özgül Fobi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Sınav Anksiyetesi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Somatoform Bozuklukların Bilişsel Davranışçı Kuram Ve Terapileri, Travma Sonrası Stres Bozukluğu için BDT) Bilişsel Davranışçı Terapi

Ekim 2022

Türkiye/Ankara/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği - Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Bilişsel Davranışçı Terapi

Ekim 2022

İstanbul - Bilişsel ve Davranışçı Terapide Değerlendirme ve Yapılandırılmış Görüşme Bilişsel Davranışçı Terapi

22/09/2022

Türkiye/İstanbul/Ev Okulu Derneği - Objektif Çocuk Testleri Eğitimi (Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Gesell Gelişim Figürleri Testi, Porteus Labirentleri Testi, Kent EGY Testi, Frankfurter Dikkat/ Konsantrasyon Testi, Peabody Resim Kelime Testi) - Objektif Çocuk Testleri

14/08/2022

Türkiye/İstanbul/Türk Psikologlar Derneği - Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi - BDT

08/06/2022

ABD/Indiana/Indiana University Confirmation Certificate: Advanced Level for Master's and Doctoral Students - Indiana University Confirmation Certificate on Recognizing Plagiarism - Plagiarism

07/08/2022

Türkiye/İstanbul/Davranış Bilimleri Enstitüsü - Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık ve Dayanıklılık Geliştirme Programı Uygulayıcısı Eğitimi - Çocuk ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık ve Dayanıklılık Geliştirme

06/08/2021

Türkiye/İstanbul/Türk Kızılay - İlk Yardım Eğitimi - İlk Yardım

06/08/2021

Türkiye/İstanbul/Türk Kızılay - Psikolojik İlk Yardım Eğitimi - Psikolojik İlk Yardım

05/06/2022

Türkiye/İzmir/ Ege Üniversitesi EGEBINGSS - Sinirbilim Yaz Okulu - Sinirbilim

05/05/2020

Türkiye/İstanbul/İstanbul Medipol Üniversitesi - Yetişkin Psikolojik/Nöropsikolojik Değerlendirme (Hacettepe Kişilik Envanteri, Big5, SCL-90, Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği, Mini- Mental Durum Değerlendirmesi, MoCA, Sözel Akıcılık Testi, İz Sürme Testi, STROOP testi, Addenbrook BD..) - Yetişkin Psikolojik/Nöropsikolojik Değerlendirme

Danışmanlık Ücretleri

Görüntülü 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Görüntülü Hizmet

Sesli Görüşme 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Sesli Görüşme Hizmeti

Mesajlaşma 45 dk.

43,97 USD

45 Dakikalık Mesajlaşma Seans Hizmeti

3 Adet Seans Paketi (%5 İndirimli)

125,30 USD

3 Adet Seans Paketi

5 Adet Seans Paketi (%12 İndirimli)

193,45 USD

5 Adet Seans Paketi

10 Adet Seans Paketi (%20 İndirimli)

351,76 USD

10 Adet Seans Paketi

İlkay Yılmaz Danışan Yorumları

zapkinus

20 Ağustos 2023 Pazar 14:24

ilk görüşme için oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim, ortak problemleri belirleyip çözüm yolları aradık. Seanslara devam etmek isterim


Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?