Maudsley Obsesif Kompülsif Bozukluk Testi

Maudsley Obsesif Kompulsif belirti ölçeği obsesyonlar (takıntıları) ve kompulsiyonları test etme amacıyla geliştirilmiştir. Testten yüksek puanlar alma çoğunlukla obsesyon (takıntı) hastalığına işaret ederken, bazı obsesif olgular düşük puan alabilmektedir. Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Erol N., ve Savaşır I., tarafından yapılmıştır. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi (19-23 Eylül 1988 Gata-Ankara). Aşağıda yazılmış olan cümlelerden sizde görülenlerde ‘EVET’, görülmeyenlerde 'HAYIR'ı işaretleyiniz. Seçiminizi yapmadan önce cümleyi dikkatle okuyunuz ve her soruyu yanıtlayın. Arada kaldığınız, emin olamadığınız durumlarda "EVET" yanıtını işaretleyin.

U.C.L.A Yalnızlık Ölçeği

UCLA yalnızlık ölçeği ilk önce 1978 yılında geliştirilmiştir ve 1980 yılında Russell, Peplau ve Cutrona tarafından revize edilmiştir. Bireyin yalnızlık semptomlarını belirlemeye yönelik oluşturulmuş aşağıdaki sorulara sizin için en uygun durumu işaretleyerek cevap vermenizi öneririz.

Beck Anksiyete Ölçeği Testi

Bu testte insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir. Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR (1) HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini işaretleyiniz.

Beck Depresyon Ölçeği Testi

Bu form son bir (1) hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğinizi araştırmaya yönelik 21 maddeden oluşmaktadır. Her maddenin karşısındaki dört cevabı dikkatlice okuduktan sonra, size en çok uyan; yani sizin durumunuzu en iyi anlatanı işaretlemeniz gerekmektedir.

Liebowitz Sosyal Fobi Ölçeği Testi

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. İlk 24 sorudaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, "Yok ya da hafif, Hafif, Orta derecede, Şiddetli" seçeneklerinden birini işaretleyiniz. Ardından 25 ve sonrasındaki sorularda da aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu belirtilen durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre " Kaçınma yok ya da çok ender, Zaman zaman kaçınırım, Çoğunlukla kaçınırım, Her zaman kaçınırım" seçeneklerinden birini işaretleyiniz.

Beck Umutsuzluk Ölçeği Testi

Beck Umutsuzluk Ölçeği, Beck ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilen, bireylerin geleceğe dönük beklentilerini ve karamsarlık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir ölçektir. 1991 yılında Seber tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Aşağıda geleceğe ait düşünceleri ifade eden bazı cümleler verilmiştir. Lütfen her bir ifadeyi okuyarak, bunların size ne kadar uygun olduğuna karar veriniz. Size uygun olanlar için "Evet", uygun olmayanlar için ise "Hayır" sütununun altındaki kutuyu işaretleyiniz.

Borderline Kişilik Envanteri Testi

Sınırda kişilik (Borderline) organizasyonu düzeyini ölçmek için Leichsenring (1999) tarafından geliştirilen Borderline Kişilik Envanteri (BKE) (Borderline Personality Inventory - BPI), DSM 4 tanı kriterleri düşünülerek oluşturulmuştur. Ölçek; kimlik karmaşası, ilkel savunma düzenekleri, gerçeği değerlendirmede bozulma belirtileri, yakınlık kurma korkusu gibi sınırda kişilik bozukluğu olan hastaların ortak olarak sahip olduğu semptomları ölçmekte ve sınırda kişilik bozukluğunun tüm boyutlarını kapsamaktadır. Aşağıda size yöneltilen soruları “DOĞRU” ya da “YANLIŞ” olarak yanıtlamanız beklenmektedir.

Subjektif Bilişsel Bozukluk (Unutkanlık) Testi

Subjektif Kognitif Bozukluk Envanteri, Katherine Gifford ve arkadaşları tarafından bilişsel bozulumu olan bireylerin semptomlarını belirlemek ve şiddetini ölçmek adına geliştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Skorun yüksek bulunması bilişsel işlevlerde etkilenme olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de validasyonu henüz bulunmayan bu envanter Uzman Nöropsikolog Melike R. Selvitop tarafından tercüme edilmiştir. Aşağıda size yöneltilen soruların bir kısmına “EVET” ya da “ HAYIR” şeklinde cevap vermeniz beklenirken bazı semptomlarda derecelendirme yapılarak sorulan semptomun sizde ne sıklıkta görüldüğünü yanıtlamanız beklenmektedir.

Özgül Fobi Ölçeği Testi

DSM-5 ölçütlerine göre özgül fobinin şiddetini ölçmek amacıyla Öztekin S. ve ark. tarafından 2007 yılında Türkçe formunun güvenilirlik ve geçerliliği tamamlanmış bir ölçektir. Bu ölçekte çeşitli durumlarda (araba kullanma, uçağa binme, tünelden geçme, köprü ya da kapalı alanlarda bulunma, hayvanlar ya da böceklerle karşılaşma, yükseklik, kan, iğne vurulması, boğulma vb.) sahip olabileceğiniz düşünceler, duygular ve davranışlarınız sorgulanmaktadır. Aşağıdaki maddelere yanıt verirken son 1 haftalık sürecinizde sizin için en doğru olan seçeneği işaretlemenizi öneririz.

Panik Agorafobi Ölçeği Testi

Panik bozukluğu tanısı (agorafobili veya agorafobisiz) almış olan hastalarda; panik ataklarını, fobik kaçınmayı, beklenti anksiyetesini, yeti yitimini, sağlık konusunda endişe duymayı göz önüne alarak alt bölümler halinde hastalığın şiddetini belirleyen bu test, Bandelow (1998) tarafından geliştirilmiştir. Panik atakları sıralanmış olan belirtilerin eşlik ettiği bunaltı (sıkıntı) nöbetleri olarak tanımlanmaktadır: Çarpıntılar veya kalp atımlarının güçlü olması veya hızlanması / Terleme / Titreme, sarsılma / Ağız kuruluğu / Nefes almada güçlük / Boğulma duygusu / Göğüste ağrı, sıkışma hissi / Bulantı ya da karın bölgesinde rahatsızlık hissi (örneğin midenin alt üst olması) / Baş dönmesi, düşecek gibi olma baygınlık ya da başta sersemlik hissi / Nesnelerin gerçek dışı olduğu (rüyadaymış gibi) veya benliğin yabancılaşması ya da "tam olarak burada değilim" duyguları / Denetim kaybı, "delirme" ya da bayılma korkusu / Ölüm korkusu / Ateş basması ya da ürperme / Uyuşma ya da karıncalanma duyguları... Geçtiğimiz hafta içindeki belirtilerinizin şiddetini puanlayınız.

Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Ölçeği Testi (SÖÖTÖ)

Orijinal adı The State Trait Anger Scale (STAS) olan ölçek, Spielberger (1983) tarafından öfkeyi çeşitli boyutlarıyla ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek durumluk ve süreklilik açısından ölçeğin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Özer (1994) tarafından yapılmıştır. Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatırken kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyunuz, sonra da genel olarak nasıl hissettiğinizi düşününüz ve ifadelerin sağ taraflarındaki sayılar arasında sizi en iyi tanımlayan ifadeyi seçerek, üzerine (X) işareti koyunuz. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman kaybetmeksizin, genel olarak nasıl hissettiğinizi gösteren ve sizi tanımlayan cevabı işaretleyiniz.

Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (Bipolar Bozukluk Sorgulama) Testi

Aşağıdaki Duygudurum Bozuklukları Ölçeği (The Mood Disorder Questionnaire) Hirschfeld ve ark.,2000; Konuk ve ark. tarafından 2007 yılında geliştirilip bipolar bozukluk belirtilerini tarama amacıyla kullanılan; tanı koydurmayan, sonucunun bir hekimle mutlaka değerlendirilmesi gereken, bazı fikirler verebilen bir araçtır. Aşağıda size yöneltilen soruların bir kısmına “EVET” ya da “ HAYIR” şeklinde cevap vermeniz beklenirken bazı semptomlarda derecelendirme yapılarak sorulan semptomun sizde ne sıklıkta görüldüğünü yanıtlamanız beklenmektedir.

Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu Testi (CMDF)

Zilbergeld (1999) tarafından ortaya konan cinsel mitler değerlendirme formu; 30 sorudan oluşup cinsellikle ilgili zihinde oluşan kalıplaşmış düşünceleri tanımaya yönelik geliştirilmiş ve her cinsten bireyin uygulayabildiği bir ölçektir. Her bir maddeyi doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

Öz Güven Ölçeği

Bandura’ nın öz-yeterlilik kavramından yola çıkarak kişinin becerilerini gerçekleştirme ve benlik algısını değerlendirmesi amacıyla Akın, A. (2007) tarafından geliştirilen ölçek, 33 sorudan oluşmakta olup, 5 dereceli Likert tipi olarak hazırlanmıştır. Aşağıdaki sorulara yanıt verirken mevcut durumunuzu tam olarak yansıtıcak şekilde değerlendirmenizi öneririz.

Verdiğin yanıtlara göre nasıl bir seçmen psikolojisine sahipsin?

Siyasi seçimler psikolojini nasıl etkiliyor? Kaygılı mı yoksa umutlu musun? Geleceği belirleyen bu seçim döneminde nasıl bir seçmen profili olduğunu öğrenmek için testi çöz, kayıtsız, kaygılı, umutsuz ya da umutlu seçmen profillerinden hangisiyle uyumlu olduğunu hemen öğren. Not: Gittiğimiz yer sandık, döneceğimiz yer; birbirimiz. Unutma! Biz birbirimizle güzeliz.

Hangi diyet sana en uygun?

Günümüzde uzmanlar tarafından önerilen pek çok farklı diyet listeleri var ve kafa karışıklıkları oldukça fazla.Diyet seçimi konusunda sizler de kararsız kalıyorsanız bu testi çözerek netleşmeniz mümkün. Haydi başlayalım o halde !

Üniversite Öğrencileri İçin "Mini" Test

Üniversite hayatı, herkes için zaman zaman zorlayıcı olabilir. Bunu unutmamak ve yalnız olmadığınızı bilmek zorlukların üstesinden gelebilmeniz için yardımcı olabilir. Biz de sana yardımcı olmak adına mini bir test hazırladık.

Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?