ALANINDA UZMAN

ONLINE PSİKOLOGLAR

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Bağımlılık, Kaygı Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Bireysel Terapi, Öfke kontrol Problemleri, Ebeveyn-Çocuk İlişkileri, Kişiler Arası İlişkiler, İlişki Problemleri, Stresle Başa Çıkma, Problem Yönetimi, Fobiler, İletişim Problemleri, Sınav Kaygısı

Uzmanlık Alanları

Çift ve Evlilik Terapisi, Aile Danışmanlığı, İkili İlişkiler, Depresyon, Travma, Boşanma, Yas Süreci, Ergen Psikolojisi, İletişim Sorunları, Fobiler, Sosyal Fobi, Utangaçlık, İş Sorunları, Stres Kontrolü, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı, Kişilik Bozuklukları, Zor Kişiliklerle Baş Etmek, Çocuk Psikolojisi, Çocuklarda Davranış Problemleri, Okul Fobisi, Anne-Baba Tutumları, Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özgül Öğrenme Güçlüğü

Uzmanlık Alanları

Duygu Odaklı Terapi, Bireysel Terapi, Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Ebeveyn Danışmanlığı, Çocuk-Ergen Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Kariyer Danışmanlığı, Oyun Terapisi, Çocuk Testleri, Öz Güven, Hayır Diyebilme, Sınırlar, Stresle Başa Çıkma, Farkındalık, İlişkiler, Duygu Düzenleme, Motivasyon, Sınav Kaygısı, Psikolojik Sağlamlık, Anne-Baba Tutumları, Depresyon, Öz Şefkat, İletişim Sorunları, Mükemmelliyetçilik, Benlik Saygısı, Sınavlara Hazırlık, Kararsızlık, Problem Çözme Becerisi

Uzmanlık Alanları

Evlilik Problemleri, Travma, Ölüm ve Yas, Depresyon, Evlilikte Cinsellik, Boşanma Sonrası İlişkiler, Evliliğe Hazırlık, Tek Ebeveynli Aile, İlişki Pusulası, Ergenlik Dönemi Problemleri, Öz Güven ve Kaygı Problemleri, Sınav Kaygısı, Öfke Kontrolü, Anksiyete Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Aile Çocuk İlişkileri, Panik Atak, Kriz ve Yas Danışmanlığı, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Romantik İlişkiler

Uzmanlık Alanları

11 Yıllık Mesleki Deneyim, Cinsel İşlev Bozuklukları, Vajinusmus, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon, Cinsel İsteksizlik, Evlilik Sorunları, Aİle İçi Çatışmalar, Çift Problemleri, Ayrılma ve Boşanma Adaptasyonu, Bireysel ve Çift Terapisi, Lgbt Bireyler, Çift ve Aile Danışmanlığı, Depresyon, Panik Atak, Bilişsel Davranışçı Terapi, İletişim Problemleri, Stresle Başa Çıkma, Yas ve Kayıp Danışmanlığı, Fobiler, MMPI, MMPI Testi Uygulama ve Yorumlama

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Anksiyete, Pandemi Sürecinde Yaşanan Sorunlar, Stres Yönetimi, Duygu Düzenleme, İlişki Sorunları, İletişim Çatışmaları, Aile İçi İletişim Problemleri, Panik Bozukluk, Öfke Kontrolü, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Kaygıyla Baş Etme Teknikleri, Yetişkin Psikolojisi, Yas Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Psikodinamik Terapi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, Bireysel Psikoterapi, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), Beden Dismorfik Bozukluğu, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, İletişim Çatışmaları, Aldatma, Kıskançlık, Öfke, Suçlama, Ayrılma ve Boşanma

Uzmanlık Alanları

11 Yıllık Mesleki Deneyim, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Akılcı-Duygusal Terapi, Çözüm Odaklı Danışma, Oyun Terapisi, Aile ve Çift Terapisi, Romantik İlişkiler, Kişiler Arası İlişkiler, İkili İlişkiler, Yas Danışmanlığı, Fobiler, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Panik bozukluk, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Duygu Durum Bozuklukları, Beden Algısı Bozukluğu, Bağımlılık, Stresle Başa Çıkma, Sınav Kaygısı, Öfkeyle Başa Çıkma, Kariyer Danışmanlığı, Bireysel Terapi, Yeme Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Yeme Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Stres ile Başa Çıkma, Bağımlılık, İletişim Bozuklukları, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Öfke Kontrolü, Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Fobiler, Hipnoterapi, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtü Kontrol, Kişilik Bozuklukları, Davranış Problemleri, Travma Sonrası Stres Bozuklukları, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, İkili İlişkiler, Anne Baba Tutumları, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Cinsel Terapi, Cinsel Yönelimler, Cinsel Kimlikler

Uzmanlık Alanları

EMDR, Şema Terapi, Ankisyete, Takıntılar, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSBB), Depresyon, Bağımlılıklar, Kişilik Bozuklukları, Bipolar, Borderline, Panik Atak, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Kaygı Bozukluğu, Motivasyon, İlişki Sorunları, Romantik İlişkiler, Adaptasyon Sorunları, İngilizce Psikoterapi, Performans Geliştirme, Çözüm Odaklı Psikoterapi, LGBTİ+, Kimlik Seçimi, Psychotherapy in English

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozukluğu, Korkularla Baş Edebilme, Stresle Baş Edebilme, Çaresizlik Hissi, Umutsuzluk, Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar, Travmatik Olaylarla Baş Edebilme, Takıntılı Düşünceler, Dışlanmışlık Hissi, Ailevi Problemler, Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek, 10 Yıllık Mesleki Deneyim, mindfullness, Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi, Öz Güvensiz Hissetmek, Evlilik Problemleri, Çalışma Hayatında Yaşanan Problemler, İletişim Problemleri, Sosyal Fobi, Utangaçlık, Aile ve Çift Terapisi, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ölüm Korkusu, Öfke Kontrolünde Güçlük, Ebeveyn Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Meslekte 10 Yıllık Deneyim, Çocuklarda Terapi ve Danışmanlık, Aile İlişkileri, Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi, Çocuk İstismarı, Akran Zorbalığı, Ergenlik Dönemi, İletişim Problemleri, Öz Güven Eksikliği, Motivasyon, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Depresyon, Kardeş Kıskançlığı, Parmak Emme, Tırnak Yeme, 2 Yaş Sendromu, Tuvalet Eğitimi, Uyku Eğitimi, Yemek Eğitimi ve Düzeni, Çocuklarda Yas Danışmanlığı, Çocuklarda Depresyon, Çocuklarda Öfke, Çocuklarda Kaygı, Sınav Kaygısı, Okul Öncesi Gelişim, Hamilelik, Lohusa Psikolojisi, Çocuklarda Davranış Problemleri, Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri, Çift Terapisi

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, Aile Danışmanlığı, Çözüm Odaklı Terapi, Evlilik Terapisi, Çift Terapisi, Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, İlişkiler, Aşk Acısı, Çift Problemleri, Romantik İlişkiler, Aile İçi Çatışmalar, İletişim Problemleri, Evlilik Sorunları, Vajinismus, Erken Boşalma, Aile Çocuk İlişkileri, Çocuk Psikolojisi, Ergen ve Ebeveyn İletişimi, Ergen Terapisi, Mesleki Rehberlik, Sınav Kaygısı, Öz Güven Problemi, Kariyer Danışmanlığı, Stres, Öfke Kontrolü

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, İngilizce Terapi, Şema Terapi, Mod Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sinema Terapi, Farkındalık ve Öz Şefkat Çalışmaları, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Sosyal Fobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Uyku Problemleri, Sınav ve Performans Kaygısı, Kilo Problemleri, İlişki Problemleri, Ayrılık ve Yas Süreci, Öz Güven ve Girişimcilik, Stresle Başetme, Mutsuzluk ve Anlamsızlık Hisleri, Kendini İfade Etme, Öfke Kontrolü, Etkili Ebeveynlik, Kendini Keşif ve Dengeli Yaşam

Uzmanlık Alanları

Otizm Spektrum Bozukluğu, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Özel Gereksinimli Bireylerle İletişim Yolları, Sosyal Fobi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Ergen ve Ebeveyn İletişimi, İlişki Danışmanlığı, Uyku Bozuklukları, Boşanma Süreci, Yas Süreci, Sınav Kaygısı, Mesleki Rehberlik, Kariyer Danışmanlığı, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Öz Güven Problemlemi, Öfke Kontrol, Kardeş Kıskançlığı

Uzmanlık Alanları

Depresyon, İlişki Yönetimi, Duygusal Danışmanlık, Anksiyete, Bireysel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Evlilik ve Boşanma Danışmalığı, Mükemmelliyetçilik, Yas Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Stresle Başa Çıkma, Öz Güven Problemi, İlişki Bağımlılığı

Uzmanlık Alanları

Cinsel İşlev Bozuklukları, Aile ve Çift Terapisi, Kaygı Bozukluğu, Panik Atak, Depresyon, Yetişkin Psikolojisi, Bilişsel Davranışcı Terapi, Beden Algı Bozukluğu, Boşanma Adaptasyonu, Bireysel Terapi, Sınav Kaygısı, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, OKB, Hiperaktivite, Ayrılma Anksiyetesi, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Fobiler, Şema Terapi, Karamsarlık, Unutkanlık, Kişilik Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Çocuk, Ergen, Yetişkin, Travma ve Yas, Bireysel Danışmanlık, Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, Evlilik Sorunları, Aile Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Kariyer Danışmanlığı, Sınav Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Terapisi, Ergenlik Problemleri, İletişim Problemleri, Fobiler, Sosyal Fobi, Kaygı, Çocuklarda Davranış Değiştirme, Travma Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Aile İçi Çatışmalar, Oyun Terapisi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Takıntılar, Öfke Kontrol Problemi, Stres Bozukluğu

Uzmanlık Alanları

BİREYSEL TERAPİ: Stres Yönetimi, Depresyon, Anksiyete, Mükemmelliyetçilik, Öz Güven Problemi, Öfke Kontrol Problemi, Cinsel İşlev Bozuklukları, Vajinusmus, Fobiler ve Korkular, Sınav Kaygısı, Ölüm Korkusu, Panik Atak, Motivasyon, AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ: Aile İçi Çatışmalar, Sevgili ile Yaşanan Uyumsuzluk: Güvensizlik Şüphe, Kıskançlık vs., İlişki Bağımlılığı, İlişki Yönetimi, Çift Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlık, ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ: Dikkat Eksikliği ve Hiper, Ergenlik Problemleri, Saldırganlık, Utangaçlık, Kardeş Kıskançlığı, Ebeveyn Çocuk İlişkileri, Ebeveyn Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Anksiyete, Öfke Kontrolü, Yas, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kişilik Bozuklukları, Ayrılma ve Boşanma, Uyum Problemleri, İletişim Problemleri, Evlilik, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Öz Güven, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Ergenlik Problemleri, Okula Uyum, Sınav Kaygısı

Uzmanlık Alanları

English Therapy, Mindfulness, Meditasyon, Nefes ve Yoga Teknikleri, Stres ve Kaygı Yönetimi, İletişim Problemleri, Kriz Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Öfke Kontrolü, Öz Güven Eksikliği

Uzmanlık Alanları

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Terapi, Yetişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Psikodinamik Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Panik Atak

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Öfke Kontrolü, Yetişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Kişisel ve Aile İlişkileri Sorunları, Fobiler, Panik Bozukluk, Takıntılar, Stresle Başa Çıkma Becerilerini Geliştirme, İletişim Becerileri, Duygu Düzenleme, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ergenlik Dönemi Sorunları, Uyum Sorunları, Sosyal Problemler, Bağımlılık, Çocuklarda Bilişsel Beceri Eğitimi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

Uzmanlık Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi, Kaygı Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Davranışsal Bağımlılıklar, Alkol Kullanım Bozukluğu, Tütün Kullanım Bozukluğu, Madde Bağımlılığı

Uzmanlık Alanları

Yetişkin Terapisi, Ergen Terapsi, Bireysel Terapi, Aile Danışmanlığı, Ebeveyn Danışmanlığı, Çift Problemleri, Evlilik Problemleri/Danışmanlığı, İlişki Problemleri, Anne Baba Tutumları, Ayrılma ve Boşanma, Başa Çıkma, Bağlanma, Romantik İlişki Problemleri, Sevilmeme ve Değersizlik Şemaları, İletişim Problemleri, Duygulanım, Sınav Kaygısı, Kaygı ve Kaygı Bozuklukları, Öfke, Kabullenme, Farkındalık, Öz Güven, İkili İlişkiler, Depresyon, İletişim Sorunları, Fobiler, Sosyal Fobi, Utangaçlık, İş Problemleri/Sorunları, Stres Kontrolü, Öfke Kontrolü, Zor Kişiliklerle Baş Etmek, Çocuk Psikolojisi, Kişilik Bozuklukları, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Mindfulness, Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozuklukları, İlişki Problemleri, İletişim Problemleri, Çözüm Odaklı Terapi, Fobiler, Yetişkin Terapi, Panik Atak, Sosyal Anksiyete, Bireysel Terapi, Yas Süreci, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları, Çocuk ve Ergen Psikolojisi, Ergenlerle İletişim Yolları, Çocuk Gelişimi, Çocuk Eğitimi

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Yeme Bozuklukları, MMPI, Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık, Çocuk-Ergen Psikolojisi, İkili İlişkiler, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Sınav Stresi, Aile İlişkileri, Öfke Problemi, Sosyal Problemler, Beden Algısı Bozukluğu, Romantik İlişkiler, Takıntılar, Cinsel Problemler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive, Fobiler, Spor Psikolojisi, Öfke Kontrolü, İlişki Problemleri, Kariyer/Meslek Danışmanlığı ve Desteği

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, Lgbti, İletişim Problemleri, Fobiler, Kaygı, Travma Danışmanlığı, Mülteci Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Boşanma, Deneyimsel Oyun, Bireysel Terapi, Ebeveyn Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Stresle Başa Çıkma, Öz Güven Problemi, Öfke Kontrolü

Uzmanlık Alanları

Stresle Başa Çıkma Becerileri, Anksiyete, Depresyon, Uyku Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Mezuniyet Kaygısı, Sınav Kaygısı, Öfke Problemleri, Aile İlişkileri, Romantik İlişkiler, Bilişsel Davranışçı Terapi

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, Evlilik Sorunları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Çift Danışmanlığı, Lgbti, Mesleki Danışmanlık, Kariyer Danışmanlığı, Sınav Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Terapisi, Ergenlik Problemleri, İletişim Problemleri, Fobiler, Sosyal Fobi, Kaygı, Hamilelik, Çocuklarda Davranış Değiştirme, Travma Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Boşanma, Aldatma ve Aldatılma, Aile İçi Çatışmalar, Oyun Terapisi

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Duygudurum Bozuklukları, Benlik Saygısı, Kaygı Bozuklukları, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Fobiler, Kaygıyla Baş Edebilme, Stres Yönetimi, Duygular, Duyguları Tanıma, Öfke Yönetimi, Yetişkin Psikolojisi, İletişim Becerileri, Sorun Çözme Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Ergen Psikolojisi, Ergenlik Dönemi Gelişimsel Problemler, Sınav Kaygısı, Motivasyon, Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Uzmanlık Alanları

23 Yıllık Mesleki Deneyim, Aile Danışmanlığı, Cinsel Terapi, Bireysel Psikoterapi, Ebeveyn Danışmanlığı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuklarda Terapi ve Danışmanlık, Çift Terapisi, Evlilik Sorunları, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Duygu Durum Bozukluklarında Destekleyici Terapi, Kişilik Bozukluklarında Destekleyici Terapi, Sınav Kaygısı, Uyku Bozuklukları, Parmak Emme, Tik Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Vajinismus, Cinsel İsteksizlik, Erektil Disfonksiyon, Ergenlerde Terapi ve Danışmanlık, Bağımlılık Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Psikotik Hasta Ailesine Danışmanlık

Uzmanlık Alanları

Depresif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Sınav Kaygısı, Stres Yönetimi, Başa Çıkma, Kaygıyla Baş Edebilme, Öfke Yönetimi, Aile İlişkileri, İkili İlişkiler, İlişki Problemleri, LGBTİ, Bilişsel-Davranışçı Terapi

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışcı Terapi, Yetişkinlerde Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Aile Danışmanlığı, İkili İlişkiler, Öfke Kontrolü, Panik Atak, Yeme Bozukluğu, Uyku Bozukluğu, Sosyal Fobi, Stresle Başa Çıkma, İletişim Problemleri

Uzmanlık Alanları

Kabul ve Kararlılık Terapisi, Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi, İş Hayatında Mobbing, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Aldatma/Aldatılma, Çatışma Yönetimi, Kariyer Danışmanlığı, Stres Yönetimi, Cinsel İşlev Bozuklukları, LGBT, Ayrılık/Boşanma Sonrası Adaptasyon, Cinsel Kimlik ve Yönelimler, Depresyon, Öz Güven Eksikliği

Uzmanlık Alanları

Anksiyete bozuklukları, Depresyon, Cinsel işlev bozuklukları, Öfke kontrolü, Uyku problemleri, Duygusal ilişki problemleri, Sınav kaygısı, Nefes alma ve rahatlama teknikleri

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, Psikodinamik Terapi, Depresyon, Sosyal Fobi, Anksiyete, Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Sınav Kaygısı, Agresyon, Öfke Problemleri, Kriz Yönetimi, Spor Psikolojisi, Öz Güven Eksikliği, Panik Bozukluk, Psychotherapy, Therapy, Consulting, Sport Psychology, психотерапия

Uzmanlık Alanları

Bağımlılıklar, Obsesif ve Kompulsif bozukluk, Anksiyete, Kaygı, Motivasyon Düşüklüğü, Alkol ve Sigara Bağımlılığı, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Madde Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Fobi, Agorafobi, Panik Bozukluk, Problem/Sorun Çözme Becerisi, Sınav Stresi/Kaygısı

Uzmanlık Alanları

10 Yıllık Mesleki Deneyim, Aşk İlişkileri, Romantik İlişkiler, İlişki Bağımlılığı, Aile ve Çift Terapisi, Boşanma Sonrası Problemler, İlişki ve Duygusal Sorunlar, Sosyal Fobi, Öz Güven Sorunları, Yeme Bozuklukları, Bulumia Ve Anoreksiya Nervoza, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu, Kilo Problemleri, Evlilik Sorunları, Borderline Kişilik Bozukluğu, Ara Buluculuk, Stresle Başa Çıkma, Depresyon, Sınav Kaygısı, Mobing, Öfke ile Başa Çıkma, İçe Kapanıklık, Davranışsal Problemler, Şema Terapi, Yas ve Kayıp Danışmanlığı, Mükemmelliyetçilik, Tyt Yks Dgs Kpss Yds, Sınavsız İkinci Üniversite, Lisans Tamamlama, Üniveriste Ders Muafiyetleri, Yabancı Dil Sınavları, Yüksek Lisans

Uzmanlık Alanları

Mutlu İlişkiler, Empati, Gottman Çift Terapisi, MMPI, Aşk İlişkileri, Romantik İlişkiler, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Enneagram Kişilik Mizaç, Evlilik Danışmanlığı, Boşanma, İlişki Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Kariyer Planlama, Eğitim Danışmanlığı, Tuvalet Eğitimi, Anaokulu Danışmanlığı, Özel Eğitim Danışmanlığı, Ergen Danışmanlığı, Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Hamilelik, Loğusa Psk., Stres ve Kaygı Bozuklukları, Ölüm Korkusu, Uyku Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Erteleme, Travma, Yalan Söyleme Tutumları, Baş Etme Becerileri, Yas, Aldatma ve Aldatılma, Negatif tutumlar, Oyun terapisi, DenverII, Floortime, Otizm, DHEB, Kum Oyunu Terapisi, Özel Tanılı Çocuklar, Filial Oyun Terapisi

Uzmanlık Alanları

Depresyon, İlişki Sorunları, Mutlu İlişkiler, Pozitif Psikoloji, Stres Yönetimi, Cinsel Terapi, Aile Danışmanlığı, İletişim Problemleri, Sınav Kaygısı, Motivasyon Güçlüğü, Öz Güven Eksikliği, Aldatma/Aldatılma, Evlilik, Ayrılık/Boşanma

BASINDA EVİMDEKİ PSİKOLOG

sabah
webrazzi
egirisim
itu cekirdek
girisimdeposu
Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?