Toksik İlişki Nedir? Toksik İlişki Nasıl Görünmektedir?

Toksik İlişki Nedir? Toksik ilişki, bir veya daha fazla kişinin duygusal, fiziksel veya psikolojik olarak zarar gördüğü, sağlıksız, zararlı ve dengesiz bir ilişki türüdür. Bu tür ilişkilerde, bir veya her iki partnerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçları karşılanmaz, güvensizlik, kontrol, manipülasyon ve duygusal istismar gibi olumsuz davranışlar yaygın olabilir. Toksik ilişkiler genellikle karşılıklı saygı, anlayış ve …

Duygusal Zeka Nedir? Çocuklarda Duygusal Zekayı Geliştirmenin Yolları Nelerdir?

Duygusal zeka; duygular hakkında bilgili olmak, kendimizin ve başkalarının duygularını anlamaktır. Öte yandan insanın bu bilgileri kendi düşünce ve eylemlerinde de kullanabilmesidir. Duygusal zeka; EQ olarak kodlanır ve IQ gibi doğuştan var olmaz, genetik yüklerden çok az etkilenir. Bu bağlamda duygusal zekanın sonradan gelişebileceğini söyleyebiliriz. Gelişebileceği en verimli dönem ise çocukluk dönemidir. Günümüzde akademik alanda …

Mükemmeliyetçilik Nedir? Hastalık Mıdır?

Mükemmeliyetçilik, gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan bir terimdir. İnsanlar genellikle mükemmeliyetçiliği, yapılan her işte hedeflere ulaşmak için en iyi performansı göstermeye çabalamak olarak tanımlarlar. Mükemmeliyetçilik hayatın her alanında bulunabildiği gibi hayatın sadece bir alanında da (sadece iş hayatında vb.) bulunabilir. Mükemmeliyetçiliğin; iş, okul, sosyal ilişkiler, kişisel görünüm, temizlik gibi hayatın her alanına etki etmesi yaygın olarak …

18 Haziran Dünya Panik Günü

Panik Kelimesinin Hikayesi Nedir? “Panik” kelimesi, kökenini antik Yunan mitolojisinden alan “Pan” tanrısından almıştır. Pan, ormanların, doğanın ve yaban hayatının tanrısı olarak kabul edilirdi. O, yarı insan yarı keçi şeklinde tasvir edilen bir tanrıydı ve flüt çalmasıyla tanınırdı. Ancak, Pan’ın bir özelliği daha vardı: Korku ve dehşet yaratma gücü. Pan’ın adı ve imajı, aniden ortaya …

Baba Figürünün İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

İnsan yaşamında, yakın ilişkilerin ve çocukluk deneyimlerinin, psikolojik gelişim üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu bağlamda, babanın rolü büyük bir önem taşır. Bir baba, çocuğun hayatında güçlü bir etkiye sahiptir. Bu etki çocuk için bir rehberlik kaynağı olmasında saklıdır. Onun sevgi, disiplin, destek ve örnek davranışları, benlik gelişimi, duygusal sağlamlığı ve yaşamla başa çıkma becerileri …

Sınav Kaygısı Nedir? Öğrencilere ve Ailelere Neler Tavsiye Edilebilir?

Sınav kaygısı; bir sınav veya değerlendirme durumuyla ilgili yoğun bir kaygı halini ifade eder. Bu durum, sınav öncesinde, sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir ve bireyin performansını etkileyebilir. Sınav kaygısı yaşayan kişiler genellikle şu belirtileri deneyimleyebilir: Sınav Kaygısının Nedenleri Nelerdir? Sınav Kaygısı İçin Öğrencilere Yönelik Öneriler Nelerdir? BONUS: İşte Hemen Deneyebileceğin Bir Nefes Egzersizi: Bu nefes …

Stres Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Baş Edilebilir?

Stres hem fiziksel hem psikolojik çerçevede kendini tehlike altında görerek ortaya çıkan kişinin kendini gergin hissetme durumudur. Tehlike anında insan kendini korumaya alma çabası içinde olur. Tehlike, savaşacağı türden ise yani sorunun üstesinden gelebileceğine inanıyorsa savaşır. Savaşamayacağı ve baş etme kabiliyetini zorlayan bir tehlike durumunda ise kaçıp kendini koruma altına almaya çalışır. Günlük Yaşamda Strese …

İlişkilerde Manipülasyon Nedir? Nasıl Anlaşılır? Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Manipülasyon, başkalarını yanıltmak, etkilemek veya kontrol etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktır. Bu yöntemler, sözlü veya sözsüz olabileceği gibi genellikle bir kişinin diğer kişilerin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını etkilemek için bilinçli olarak kullanılır. En basit tabiriyle manipülasyon; davranışları, duyguları ve ilişkileri kontrol etmek için dolaylı taktikler kullanmaktır. Bu taktikler arasında yalan söylemek, aldatıcı davranmak, duygusal şantaj yapmak, …

Çağımızın Problemi Sosyal Medya Bağımlılığı Nedir?

Son yılların en çok yakınılan problemlerinden birisi şüphesiz ki sosyal medya bağımlılığıdır. 7’den 70’e tüm yaş gruplarında bu problem gözlenmektedir. Sosyal Medya ile Nasıl Tanıştık? 1960’lı yıllarda Amerikan savunma bakanlığı savaş halinde bağlantı kopması durumunda kullanmak için alternatif bir iletişim yolu olan interneti keşfetmiştir. Bu sebeple internetin ilk adımları o yıllarda atılmıştır. Sonraları ise sosyal …

Suçluluk Psikolojisi Nedir? Nasıl Baş Edilir?

Suçluluk psikolojisi, yapılan kişisel hatalar, yaşanan başarısızlıklar ya da toplumsal değere aykırı davranma sonucunda hissedilen sıkıntılı bir duygu halidir. Tıpkı gurur duyma gibi bireyin kendisini öz değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle literatürde kendilik bilincine dayalı bir duygu olarak nitelendirilmiştir.  Suçluluk Psikolojisi Yararlı Mıdır? Zararlı Mıdır? Psikanalitik kurama göre psikolojik bozuklukların gelişiminin temelinde suçluluk duygusunun …