ALANINDA UZMAN

ONLINE PSİKOLOGLAR

Uzmanlık Alanları

Depresyon, İlişki Sorunları, Mutlu İlişkiler, Pozitif Psikoloji, Stres Yönetimi, Cinsel Terapi, Aile Danışmanlığı, İletişim Problemleri, Sınav Kaygısı, Motivasyon Güçlüğü, Öz Güven Eksikliği, Aldatma/Aldatılma, Evlilik, Ayrılık/Boşanma

Uzmanlık Alanları

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Mindfulness, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Stres ve Kaygı Yönetimi, Sınav Kaygısı, İletişim Problemleri, Sosyal Problemler, Öfkeyle Başa Çıkma Becerileri, Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar, Aile Arası İletişim Problemleri, Ayrılma ve Boşanma Adaptasyonu, Aldatılma

Uzmanlık Alanları

Anksiyete Bozuklukları, Depresyon, Öfke Kontrolü, Uyku Problemleri, Duygusal İlişki Problemleri, Sınav Kaygısı, Nefes Alma ve Rahatlama Teknikleri, Bireysel Terapi, English Therapy

Uzmanlık Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Anksiyete, Depresyon, Kaygı, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Yeme Bozukluğu, Panik Atak, Uyku Bozukluğu, Stresle Başa Çıkma, İletişim Problemleri, Sınav Kaygısı, Öfke Kontrolü, Fobiler, İkili İlişkiler, Aile Danışmanlığı, Ebeveyn-.çocuk ilişkisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Çocuk Değerlendirme Testleri, Yetişkin Değerlendirme Testleri

Uzmanlık Alanları

Çocuk Psikolojisi, Evlilik ve Aile Danışmanlığı, Gelişim Psikolojisi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Öfke Kontrolü, Çocuk ve Ergen, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Cinsellik, Çift Terapisi, Oyun Terapisi, Özel Tanılı Çocuklar, Geç Konuşma, 2 Yaş Sendromu, Boşanma Danışmanlığı, Bireysel Psikoterapi

Uzmanlık Alanları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Fobiler, Panik Atak, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Takıntı Hastalığı, Yeme Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, İlişki Problemleri, Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Stres Yönetimi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Depresyon, Kayıp ve Yas, Duygusal Odaklı Çift Terapisi

Uzmanlık Alanları

Psikodinamik Terapi, Öfke Problemi, Öfke Kontrolü, Anksiyete, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Stresle Başa Çıkma, Sınav Stresi, Sınav Kaygısı, Aile İlişkileri, Sosyal Problemler, Aile ve Çift Terapisi, Romantik İlişkiler, İlişki Yönetimi, İlişki Bağımlılığı, İlişki Problemleri, Evlilik ve Boşanma Danışmalığı, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Fobiler, Kariyer/Meslek Danışmanlığı ve Desteği, Mükemmelliyetçilik, Yas Danışmanlığı, Öz Güven Problemi, Panik Atak, Uyku Bozukluğu

Uzmanlık Alanları

Agresyon, Aile Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Problemleri, Bireysel Terapi, Cinsiyet kimliği, Cinsel Yönelim, Depresyon, Ebeveyn-Çocuk İlişkileri, Evlilik ve Boşanma Danışmalığı, Ergen Terapisi, İletişim Problemleri, İlişki Problemleri, Kaygı Bozuklukları, Kişiler Arası İlişkiler, Motivasyonel Görüşme, Pandemi Sürecinde Yaşanan Sorunlar, Problem Yönetimi, Psikosomatik Ağrılar, Stresle Başa Çıkma, Yeme Bozuklukları, Yetişkin Terapisi

Uzmanlık Alanları

Aile Danışmanlığı, Cinsel Terapi, Bireysel Psikoterapi, Ebeveyn Danışmanlığı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Çocuklarda Terapi ve Danışmanlık, Çift Terapisi, Evlilik Sorunları, Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Duygu Durum Bozukluklarında Destekleyici Terapi, Kişilik Bozukluklarında Destekleyici Terapi, Sınav Kaygısı, Uyku Bozuklukları, Parmak Emme, Tik Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Vajinismus, Cinsel İsteksizlik, Erektil Disfonksiyon, Ergenlerde Terapi ve Danışmanlık, Bağımlılık Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Psikotik Hasta Ailesine Danışmanlık

Uzmanlık Alanları

English Therapy, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bağımlılıklar, Anksiyete, Stres Yönetimi, Stress Management, Depresyon, Panik Bozukluk, Kaygı Yönetimi, Öz Güven, Kariyer Danışmanlığı, Motivasyon, Ergen Terapisi, Sınav Kaygısı, Fobiler, İletişim Problemleri, Uyku Problemleri, Yeme Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, Uyum Sorunları, İletişim Becerileri

Uzmanlık Alanları

English Psychotherapy, English Therapy, Çocuk, Ergen, Yetişkin, Travma ve Yas, Bireysel Danışmanlık, Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, Evlilik Sorunları, Aile Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Kariyer Danışmanlığı, Sınav Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Terapisi, Ergenlik Problemleri, İletişim Problemleri, Fobiler, Sosyal Fobi, Kaygı, Çocuklarda Davranış Değiştirme, Travma Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Aile İçi Çatışmalar, Oyun Terapisi, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Takıntılar, Öfke Kontrol Problemi, Stres Bozukluğu

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozukluğu, Korkularla Baş Edebilme, Stresle Baş Edebilme, Çaresizlik Hissi, Umutsuzluk, Romantik İlişkilerdeki Çatışmalar, Travmatik Olaylarla Baş Edebilme, Takıntılı Düşünceler, Dışlanmışlık Hissi, Ailevi Problemler, Bastırılmış Duyguları Fark Edebilmek, mindfullness, Cinsel Problemlerin Ruh Sağlığına Etkisi, Öz Güvensiz Hissetmek, Evlilik Problemleri, Çalışma Hayatında Yaşanan Problemler, İletişim Problemleri, Sosyal Fobi, Utangaçlık, Aile ve Çift Terapisi, Yeme Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ölüm Korkusu, Öfke Kontrolünde Güçlük, Ebeveyn Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Öfke Kontrolü, Yetişkin Bilişsel Davranışçı Terapi, Kişisel ve Aile İlişkileri Sorunları, Fobiler, Panik Bozukluk, Takıntılar, Stresle Başa Çıkma Becerilerini Geliştirme, İletişim Becerileri, Duygu Düzenleme, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ergenlik Dönemi Sorunları, Uyum Sorunları, Sosyal Problemler, Bağımlılık

Uzmanlık Alanları

Kabul ve Kararlılık Terapisi, Kısa Süreli ve Çözüm Odaklı Terapi, İş Hayatında Mobbing, Cinsel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Aldatma/Aldatılma, Çatışma Yönetimi, Kariyer Danışmanlığı, Stres Yönetimi, Cinsel İşlev Bozuklukları, Ayrılık/Boşanma Sonrası Adaptasyon, Cinsel Kimlik ve Yönelimler, Depresyon, Öz Güven Eksikliği

Uzmanlık Alanları

BİREYSEL TERAPİ: Stres Yönetimi, Depresyon, Anksiyete, Mükemmelliyetçilik, Öz Güven Problemi, Öfke Kontrol Problemi, Cinsel İşlev Bozuklukları, Vajinusmus, Fobiler ve Korkular, Sınav Kaygısı, Ölüm Korkusu, Panik Atak, Motivasyon, AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ: Aile İçi Çatışmalar, Sevgili ile Yaşanan Uyumsuzluk: Güvensizlik Şüphe, Kıskançlık vs., İlişki Bağımlılığı, İlişki Yönetimi, Çift Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlık, ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ: Dikkat Eksikliği ve Hiper, Ergenlik Problemleri, Saldırganlık, Utangaçlık, Kardeş Kıskançlığı, Ebeveyn Çocuk İlişkileri, Ebeveyn Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, İletişim Problemleri, Fobiler, Kaygı, Travma Danışmanlığı, Mülteci Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Boşanma, Deneyimsel Oyun, Bireysel Terapi, Ebeveyn Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Stresle Başa Çıkma, Öz Güven Problemi, Öfke Kontrolü

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı, Stres, Fobi, Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Anksiyete, Sınav Kaygısı, Yaygın Anksiyete, Travma, Sağlık Kaygısı, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Vajinismus, İletişim Problemleri, İlişki Problemleri, Özdeğer

Uzmanlık Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi, Kaygı Bozuklukları, Motivasyonel Görüşme, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif Kompülsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Depresyon, Davranışsal Bağımlılıklar, Madde Bağımlılığı, Duygudurum Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Öfke Yönetimi

Uzmanlık Alanları

Cinsel İşlev Bozuklukları, Aile ve Çift Terapisi, Kaygı Bozukluğu, Panik Atak, Depresyon, Yetişkin Psikolojisi, Bilişsel Davranışcı Terapi, Beden Algı Bozukluğu, Boşanma Adaptasyonu, Bireysel Terapi, Sınav Kaygısı, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, OKB, Hiperaktivite, Ayrılma Anksiyetesi, Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Fobiler, Şema Terapi, Karamsarlık, Unutkanlık, Kişilik Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Şema Terapi, Mod Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Mindfulness, Kısa Süreli Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Kaygı Bozuklukları, Depresif Bozukluklar, Kriz ve Travma, Kişilerarası Nörobiyoloji, Şiddetsiz İletişim, Duygusal İlişkilerde Çatışmalar, Stres Yönetimi

Uzmanlık Alanları

Aile Danışmanlığı, İletişim Problemleri, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı, Aile Çatışmaları, Şema Terapi, Romantik İlişkiler, Baş Etme Becerileri, Oyun Terapisi, Masal Terapisi, Motivasyon, Problem Yönetimi, Ebeveyn Sorunları, Yetişkin Terapisi, Ergen Terapisi, Evlilik, Ayrılık/Boşanma

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Duygudurum Bozuklukları, Benlik Saygısı, Kaygı Bozuklukları, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Fobiler, Kaygıyla Baş Edebilme, Duygular, Mükemmeliyetçilik, Erteleme Davranışı, Stres Yönetimi, Öfke Yönetimi, Özşefkat, Yetişkin Psikolojisi, İletişim Becerileri, Romantik İlişki Problemleri, Sorun Çözme Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kriz Danışmanlığı, Yas Danışmanlığı, Sınav Kaygısı, Motivasyon, Etkili Ders Çalışma Yöntemleri

Uzmanlık Alanları

11 Yıllık Mesleki Deneyim, Cinsel İşlev Bozuklukları, Vajinusmus, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon, Cinsel İsteksizlik, Evlilik Sorunları, Aİle İçi Çatışmalar, Çift Problemleri, Ayrılma ve Boşanma Adaptasyonu, Bireysel ve Çift Terapisi, Çift ve Aile Danışmanlığı, Depresyon, Panik Atak, Bilişsel Davranışçı Terapi, İletişim Problemleri, Stresle Başa Çıkma, Yas ve Kayıp Danışmanlığı, Fobiler, MMPI, MMPI Testi Uygulama ve Yorumlama

Uzmanlık Alanları

Aile ve Çift Terapisi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Yas Danışmanlığı, Kriz ve Travma Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi (Çocuk ve Ergen), İletişim Problemleri, Uyum Problemleri

Uzmanlık Alanları

Meslekte 10 Yıllık Deneyim, Çocuklarda Terapi ve Danışmanlık, Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Ebeveyn İlişkisi, Çocuk İstismarı, Ergenlik Dönemi, İletişim Problemleri, Öz Güven Eksikliği, Motivasyon, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Depresyon, Kardeş Kıskançlığı, 2 Yaş Sendromu, Tuvalet Eğitimi, Uyku Eğitimi, Yemek Eğitimi ve Düzeni, Çocuklarda Yas, Çocuklarda Depresyon, Çocuklarda Öfke, Sınav Kaygısı, Çocuklarda Davranış Problemleri, Hamilelik ve Lohusa, Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), Beden Dismorfik Bozukluğu, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Kişilik Bozuklukları, İletişim Çatışmaları, Aldatma, Kıskançlık, Öfke, Suçlama, Ayrılma ve Boşanma

Uzmanlık Alanları

İlişki Problemleri, Kaygı Bozukluklukları, Depresyon, Panik Bozukluk, Sosyal Problemler, Ebeveyn Danışmanlığı, Fobiler, Duygu Düzenleme, Yeme Bozuklukları, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Cinsel Yönelimler, Stres Yönetimi, Sınav Stresi, İletişim Becerileri, Kariyer/Meslek Danışmanlığı, Mindfulness Uygulamaları, Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık

Uzmanlık Alanları

EMDR, Şema Terapi, Anksiyete, Takıntılar, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSBB), Depresyon, Bağımlılıklar, Kişilik Bozuklukları, Bipolar, Borderline, Panik Atak, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Kaygı Bozukluğu, Motivasyon, İlişki Sorunları, Romantik İlişkiler, Adaptasyon Sorunları, İngilizce Psikoterapi, Performans Geliştirme, Çözüm Odaklı Psikoterapi, Kimlik Seçimi, Psychotherapy in English

Uzmanlık Alanları

English Therapy, Mindfulness, Meditasyon, Nefes ve Yoga Teknikleri, Stres ve Kaygı Yönetimi, İletişim Problemleri, Kriz Yönetimi, Liderlik Gelişimi, Öfke Kontrolü, Öz Güven Eksikliği

Uzmanlık Alanları

Çift ve Evlilik Terapisi, Aile Danışmanlığı, İkili İlişkiler, Depresyon, Travma, Boşanma, Yas Süreci, Ergen Psikolojisi, İletişim Sorunları, Fobiler, Sosyal Fobi, Utangaçlık, İş Sorunları, Stres Kontrolü, Öfke Kontrolü, Sınav Kaygısı, Kişilik Bozuklukları, Zor Kişiliklerle Baş Etmek, Çocuk Psikolojisi, Çocuklarda Davranış Problemleri, Okul Fobisi, Anne-Baba Tutumları, Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği, Özgül Öğrenme Güçlüğü

Uzmanlık Alanları

22 Yıllık Mesleki Deneyim, Yetişkin Bireysel Terapi, İngilizce Terapi, Şema Terapi, Mod Terapi, Bütüncül Yaklaşım, Mindfulness, Yoga ve Meditasyon

Uzmanlık Alanları

Yas Süreci, Stres Yönetimi, Öfke kontrol, Otizm Spektrum Bozukluğu, Sosyal Fobi, Kaygı Bozuklukları, Ergen ve Ebeveyn İletişimi, Depresyon, İlişki Problemleri, Boşanma Süreci, Sınav Kaygısı, Mesleki Rehberlik, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kardeş Kıskançlığı

Uzmanlık Alanları

11 Yıllık Mesleki Deneyim, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Çözüm Odaklı Danışma, Aile ve Çift Terapisi, Romantik İlişkiler, Kişiler Arası İlişkiler, Yas Danışmanlığı, Fobiler, Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Panik bozukluk, Depresyon, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Duygu Durum Bozuklukları, Beden Algısı Bozukluğu, Stresle Başa Çıkma, Sınav Kaygısı, Öfkeyle Başa Çıkma, Kariyer Danışmanlığı, Bireysel Terapi, Yeme Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Mutlu İlişkiler, Gottman Çift Terapisi, MMPI, Romantik İlişkiler, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Enneagram Kişilik Mizaç, İlişki Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Eğitim Danışmanlığı, Tuvalet Eğitimi, Ergen Danışmanlığı, Çocuklarda Davranış Bozuklukları, Stres ve Kaygı Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Öfke Kontrolü, Anksiyete Bozukluğu, Baş Etme Becerileri, Oyun Terapisi, DenverII, Floortime, Özel Tanılı Çocuklar

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Panik Atak, Anksiyete, Evlilik Sorunları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Çift Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Kariyer Danışmanlığı, Sınav Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Terapisi, Ergenlik Problemleri, İletişim Problemleri, Fobiler, Sosyal Fobi, Kaygı, Hamilelik, Çocuklarda Davranış Değiştirme, Travma Danışmanlığı, Başa Çıkma Becerileri, Boşanma, Aldatma ve Aldatılma, Aile İçi Çatışmalar, Oyun Terapisi

Uzmanlık Alanları

10 Yıllık Mesleki Deneyim, Aşk İlişkileri, Romantik İlişkiler, İlişki Bağımlılığı, Aile ve Çift Terapisi, Boşanma Sonrası Problemler, Aldatılma, İlişki ve Duygusal Sorunlar, Sosyal Fobi, Öz Güven Sorunları, Yeme Bozuklukları, Bulumia Ve Anoreksiya Nervoza, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu, Kilo Problemleri, Evlilik Sorunları, Borderline Kişilik Bozukluğu, Anksiyete, Kaygı bozukluğu ve Panik Atak, Ara Buluculuk, Stresle Başa Çıkma, Depresyon, Sınav Kaygısı, Mobing, Öfke ile Başa Çıkma, İçe Kapanıklık, Davranışsal Problemler, Şema Terapi, Yas ve Kayıp Danışmanlığı, Mükemmelliyetçilik, Mesleki Kariyer ve Eğitim Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Stresle Başa Çıkma Becerileri, Anksiyete, Depresyon, Uyku Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Bağımlılık, Mezuniyet Kaygısı, Sınav Kaygısı, Öfke Problemleri, Aile İlişkileri, Romantik İlişkiler, Bilişsel Davranışçı Terapi

Uzmanlık Alanları

Evlilik ve Çift Terapisi, Boşanma Danışmanlığı, Cinsel Terapi, Vajinismus, Prematür Ejakülasyon, Postmatur Ejakülasyon, Evlilik Öncesi Danışmanlık, Bağlanma Problemleri, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Erteleme Davranışı ile Başa Çıkma, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Aldatılma, Travma ve İlişkili Bozuklukların Tedavisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Öfke Kontrolü, Bireysel Yetişkin Terapisi, Ebeveyn Danışmanlığı, Değersizlik Duygusu ile Başa Çıkma

Uzmanlık Alanları

Bağımlılıklar, Obsesif ve Kompulsif bozukluk, Anksiyete, Kaygı, Motivasyon Düşüklüğü, Alkol ve Sigara Bağımlılığı, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Madde Bağımlılığı, İnternet Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Sosyal Fobi, Agorafobi, Panik Bozukluk, Problem/Sorun Çözme Becerisi, Sınav Stresi/Kaygısı

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Yeme Bozuklukları, MMPI, Madde Kullanım Bozuklukları ve Bağımlılık, Çocuk-Ergen Psikolojisi, İkili İlişkiler, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Sınav Stresi, Aile İlişkileri, Öfke Problemi, Sosyal Problemler, Beden Algısı Bozukluğu, Romantik İlişkiler, Takıntılar, Cinsel Problemler, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive, Fobiler, Spor Psikolojisi, Öfke Kontrolü, İlişki Problemleri, Kariyer/Meslek Danışmanlığı ve Desteği

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Anksiyete, Öfke Kontrolü, Yas, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Kişilik Bozuklukları, Ayrılma ve Boşanma, Uyum Problemleri, İletişim Problemleri, Evlilik, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Öz Güven, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Ergenlik Problemleri, Okula Uyum, Sınav Kaygısı, Vajinismus, Cinsel Terapi

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Anksiyete, Pandemi Sürecinde Yaşanan Sorunlar, Stres Yönetimi, Duygu Düzenleme, İlişki Sorunları, İletişim Çatışmaları, Aile İçi İletişim Problemleri, Panik Bozukluk, Öfke Kontrolü, Sosyal Kaygı Bozukluğu, Fobiler, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Kaygıyla Baş Etme Teknikleri, Yetişkin Psikolojisi, Yas Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Psikodinamik Terapi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, Bireysel Psikoterapi, Duygudurum Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları

Uzmanlık Alanları

Yetişkin Bireysel Danışmanlık, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, İngilizce Danışmanlık/Counseling, Anskiyete, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Motivasyonel Görüşme, Yeme Bozuklukları, Beden Algısı Bozuklukları, İlişki Çatışmaları, Mindfullness, Meditasyon, Kariyer/Meslek Danışmanlığı

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, Aile Danışmanlığı, Çözüm Odaklı Terapi, Evlilik Terapisi, Çift Terapisi, Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, İlişkiler, Çift Problemleri, Romantik İlişkiler, Aile İçi Çatışmalar, Evlilik Sorunları, Vajinismus, Erken Boşalma, Ergen ve Ebeveyn İletişimi, Ergen Terapisi, Öz Güven Problemi, Stres, Öfke Kontrolü

Uzmanlık Alanları

Kişilik Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları, Depresyon, Üzüntü ve Kayıp, Kaygı Bozuklukları, Takıntılı Düşünceler, Sosyal Kaygı, Aile Çatışmaları, İlişkisel Sıkıntılar, İletişim Sorunları, Güven Sorunları, Öfkesel Sorunlar, Özgül Fobiler, Bireysel Yetişkin Terapisi, Psikanalitik Terapiler, Motivasyonel Görüşme

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, Psikodinamik Terapi, İkili İlişkiler, Romantik İlişkiler, Depresyon, Sosyal Fobi, Anksiyete, Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Sınav Kaygısı, Agresyon, Öfke Problemleri, Kriz Yönetimi, Spor Psikolojisi, Öz Güven Eksikliği, Panik Bozukluk, Psychotherapy, Therapy, Consulting, Sport Psychology, психотерапия

Uzmanlık Alanları

9 Yıllık Mesleki Deneyim, Depresyon, Ebeveyn Sorunları, Tıkınırcasına Yeme, Kilo Problemleri, İlişkiler-İlişkilerimiz-İlişkileriniz, Ergen Terapisi, Kaygı Sorunları, Öfke Kontrolü, Yetişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Kişisel ve Aile İlişkileri Sorunları, Fobiler, Panik Bozukluk, Takıntılar, Stresle Başa Çıkma Becerilerini Geliştirme, İletişim Becerileri, Duygu Düzenleme, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Ergenlik Dönemi Sorunları, Uyum Sorunları, Sosyal Problemler, Aile ve Çift Terapisi, Vajinismus

Uzmanlık Alanları

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık, Depresyon, İlişki Problemleri, Stres ve Kaygı Yönetimi, Sınav Kaygısı, Beslenme ve Yeme Bozuklukları, Travma, Öfke Kontrolü, Sosyal Problemler, Uyum Sorunları

Uzmanlık Alanları

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Bağımlılık, Kaygı Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Bireysel Terapi, Öfke kontrol Problemleri, Ebeveyn-Çocuk İlişkileri, Kişiler Arası İlişkiler, İlişki Problemleri, Stresle Başa Çıkma, Problem Yönetimi, Fobiler, İletişim Problemleri, Sınav Kaygısı

Uzmanlık Alanları

Bireysel Terapi, Çözüm Odaklı Terapi, Aile Danışmanlığı, Aile İçi İletişim, Çocuk Gelişimi, Çocuk Eğitimi, Çocuklarda Davranış Problemleri, Parmak Emme, Tırnak Yeme, Saldırganlık, İnatçılık, Karşı Gelme Bozukluğu, Kardeş Kıskançlığı, Alt Islatma, Tuvalet Eğitimi, Gece Terörü, Korkular, Anaokulu Danışmanlığı, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Dağınıklığı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Ebeveyn Tutumları, Oyun Terapisi, Ergen Çatışmaları, Sınav Kaygısı, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, Öfke Kontrolü, İlişki Problemleri, Cinsel Terapi, Bağımlılık Terapisi

Uzmanlık Alanları

Duygudurum Bozuklukları, Depresif Bozukluk, Kaygı Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sınav Kaygısı, Mükemmeliyetçilik, Stres Yönetimi, Başa Çıkma, Kaygıyla Baş Edebilme, Erteleme Davranışı, Motivasyon, Öfke Yönetimi, İkili İlişkiler, Yetişkin Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi

Uzmanlık Alanları

Bilişsel Davranışçı Terapi, Ergen Terapisi, Öz Güven Eksikliği, Ebeveyn Çocuk İlişkileri, Kişiler Arası İlişkiler, Stresle Başa Çıkma, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sınav Stresi, Anksiyete Bozukluğu, Fobiler, Yetişkin Terapi

Uzmanlık Alanları

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Terapi, Yetişkin Bilişsel-Davranışçı Terapi, Kronik Depresyon, Öfke, Kabul ve Kararlılık Terapisi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Sosyal Fobi, İlişki Problemleri

Uzmanlık Alanları

Yeme Bozuklukları, Kaygı Bozuklukları, Stres ile Başa Çıkma, Bağımlılık, İletişim Bozuklukları, Çocuk Psikolojisi, Ergen Psikolojisi, Öfke Kontrolü, Aile Danışmanlığı, Çift Terapisi, Fobiler, Hipnoterapi, Depresyon, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Dürtü Kontrol, Kişilik Bozuklukları, Davranış Problemleri, Travma Sonrası Stres Bozuklukları, Obsesif Kompülsif Bozukluklar, İkili İlişkiler, Anne Baba Tutumları, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Cinsel Terapi, Cinsel Yönelimler, Cinsel Kimlikler

Uzmanlık Alanları

Depresyon, Kaygı Bozuklukları, İlişki Problemleri, İletişim Problemleri, Çözüm Odaklı Terapi, Fobiler, Yetişkin Terapi, Panik Atak, Sosyal Anksiyete, Bireysel Terapi, Yas Süreci, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Bilişsel Davranışçı Terapi, Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları, Çocuk ve Ergen Psikolojisi

Uzmanlık Alanları

Cinsel Terapi, Evlilik ve Çift Terapisi, Ergen ve Yetişkin Terapisi, Depresyon, Kaygı Bozuklukları, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Anksiyete, Fobiler, Öfke Kontrolü, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Diyabet, Onkoloji, Lohusalık Depresyonu, Vajinusmus ve Disparoni, Erken Boşalma, Sertleşme Bozukluğu, Kadın ve Erkekte Cinsel İsteksizlik, Cinsel İşlev Bozuklukları, Aile Danışmanlığı, Evlilik Öncesi Eğitim, Evlilik Sorunları, Evlilikte İletişim Becerilerini Arttırma, Aldatılma, Ayrılık ve Boşanma, Gebelik

Uzmanlık Alanları

Depresyon, İlişki Yönetimi, Duygusal Danışmanlık, Anksiyete, Bireysel Terapi, Aile ve Çift Terapisi, Evlilik ve Boşanma Danışmalığı, Mükemmelliyetçilik, Yas Danışmanlığı, Mesleki Danışmanlık, Sınav Kaygısı, Stresle Başa Çıkma, Öz Güven Problemi, İlişki Bağımlılığı

BASINDA EVİMDEKİ PSİKOLOG

sabah
webrazzi
egirisim
itu cekirdek
girisimdeposu
Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?