ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

Destek Her Yerde Bilişim AŞ.’nin kurucusu olduğu Evimdekipsikolog.com web adresi kısaca "Evimdekipsikolog.com" olarak , işbu sözleşmede taraflardan www.evimdekipsikolog.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "danışan" olarak , Danışmanlık hizmeti veren kişiler kısaca "Danışman" olarak anılacaktır.

1Tanımlar

Evimdeki Psikolog: Destek Her Yerde Bilişim Aş.

Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmetlerden, Kullanıcı Sözleşmesin'de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişiler.

Hizmet: Evimdekipsikolog.com tarafından online danışmanlık hizmeti vermek ve almak için tüm kullanıcıların birbirleriyle sesli, görüntülü ya da yazılı olarak iletişimini sağlamak, ödeme almalarına ya da ödeme yapmalarına aracılık etmek. 


Danışan (Üye): Evimdekipsikolog.com uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu Sözleşme’yi kabul ederek Evimdekipsikolog.com hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. 18 yaşından küçükler için ebeveynlerine ait üyelikleri kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ebeveynlerin üyelik hesabından ebeveynlerin onayı ile 18 yaşının altında olanlar da hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.

Danışman (Uzman) : Evimdekipsikolog.com uygulamasında Danışman’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Evimdekipsikolog.com aracılık ve üyelik sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu Evimdekipsikolog.com tarafından kabul edilmesi halinde, Evimdekipsikolog.com uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3-Genel Hükümler

3.1 Aşağıdaki hak ve yükümlülükler tüm site kullanıcıları (psikologlar, psikolojik Danışmanlar, danışanlar ve diğer tüm kullanıcı tipleri) için geçerlidir.


3.2. Online Danışmanlık hizmetinin Danışmanlar tarafından Danışanlara ve diğer tüm kullanıcılara sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yoluyla hizmet verilmesine aracılık eder.


3.3 Evimdekipsikolog.com uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik danışmanlığın ve terapinin yerini tutmaz.

3.4 Evimdekipsikolog.com.com verdiği aracılık hizmeti karşılığında gelir elde ettiği kalemler için fatura kesmektedir. Sadece gerçekleşen hizmet satış komisyonları için Danışmanlara fatura kesilmektedir.

3.5 Evimdekipsikolog.com ürün veya hizmet alıp satmadığı için, sitede satılan ürünlere ait KDV faturası kesmemektedir.


3.4 Online Danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz. Danışman ilaç tedavisi uygulamasını önermesi halinde tüm sorumluluk Danışman üzerinde olup Danışan’lar buna yönelik taleplerini Danışman’lara ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda Evimdekipsikolog.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 Uygulamaya Üye (Danışan) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, daha önce herhangi bir sebeple Evimdekipsikolog.com’a üyelikten uzaklaştırılmamış olmak, herhangi başka bir yasal sebep ile bu Sözleşme’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

3.6 Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşınması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda Danışmanlık hizmeti verilmez. Online Danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, Online Danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vs. gibi önemli hususlarda Danışmanı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan Danışman ve Evimdekipsikolog.com uygulaması sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde Danışmanın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

3.7 Online Danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun Evimdekipsikolog.com uygulamasında sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın Evimdekipsikolog.com uygulaması tarafından kapatılır.

3.8 Evimdekipsikolog.com üzerinden Danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soy ad, telefon, e-mail adresi, adres vb bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. Danışan üye olurken paylaşmış olduğu kişisel verilerinin Evimdekipsikolog.com tarafından işlenmesine, saklanmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9 Ödeme işlemi sırasında paylaşılan banka bilgileri, kredi kartı bilgileri, şifreler, hesap bilgilerinin ve görüşme seanslarının kayda alınması gerektiği durumlarda alınan ses ve görüntü kayıtlarının Evimdekipsikolog.com tarafından işlenmesine, saklanmasına onay verdiğini, yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlara transferine açık rızası bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. . Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Evimdekipsikolog.com sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu danışan tarafından kabul ve taahhüt edilir. Evimdekipsikolog.com ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak Danışan’ın sorumluluğundadır.

3.10 danışan, Evimdekipsikolog.com.com’un Danışanl’arın bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak her hangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu, bu kişisel verilerinin Evimdekipsikolog.com tarafından işlenmesine ve saklanmasına onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.11 Danışan’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Evimdekipsikolog.com sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Danışanların hesapları üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adının danışan tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması ve üçüncü şahısların kişisel verilerinin Danışan tarafından paylaşılması Danışan’ın sorumluluğundadır.

3.12 Evimdekipsikolog.com üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. Danışan da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

3.13 Danışan’lar ve Evimdekipsikolog.com uygulamasından yararlanan herkes Evimdekipsikolog.com ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve Evimdekipsikolog.com kurallarına uymakla yükümlüdür. Evimdekipsikolog.com kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde Evimdekipsikolog.com ve Danışman Danışman, Danışan seçme ve Danışmanlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.

3.14 Danışanlar web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.

3.15 Danışman’lar tarafından sağlanacak hizmetin, içeriği, kalitesi, doğruluğu ya da uygunluğu Evimdekipsikolog.com tarafından araştırılmamakta ve garanti edilmemekte olup Danışman’ın hukuki ve cezai sorumluluğunu doğuracak eylemlerinden Danışman tek başına münferiden sorumludur. Kullanıcılar, psikologların izni olmaksızın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşamaz, hiçbir şekilde mesaj gönderemez ve rahatsız edemez.

 • 16 Psikolog, iletişim bilgilerini kullanıcılar ile paylaşırsa doğabilecek tüm zarar ve istenmeyen durumlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 • 17 Site, psikolojik destek, psikolog randevusu amacının dışında kullanılamaz (Site’ye yazılı olarak bildirilmeden ve Site’nin rızası olmadan gerçek dünyada buluşmak, adres veya buluşma yeri belirterek bir araya gelmek vb.) Kendi iradesiyle böyle bir davranışta bulunan tüm kullanıcıların karşılaşacağı olumsuzluklardan site kesinlikle sorumlu tutulamaz.
 • 18 Kullanıcılar görüşme esnasında başka sitelerin, marka, ürün, hizmet değeri taşıyan farklı ürünlerin reklamını ve tanıtımını kesinlikle yapamaz. Bu tür davranışlarda bulunan kullanıcılar sistemden atılır ve engellenir.


3.19 Evimdekipsikolog.com içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, ünvan, adres, telefon vs.) çoğu kez üye Danışman’lar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Evimdekipsikolog.com web uygulaması yayınlanan Danışman bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

3.20 Danışman’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri; kurum, ürün ve diğer Danışmanlar hiçbir koşul altında Evimdekipsikolog.com tarafından tavsiye edilmiş, yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Evimdekipsikolog.com Danışan’ın yukarıda belirtilen ve Danışman’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplarından hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

 

3.21 Evimdekipsikolog.com Danışan ile Danışman’ı bir araya getiren aracı konumunda olup Evimdekipsikolog.com’un seansların gizliliği ilkesi gereği danışan ile Danışman arasındaki seanslara ve içeriklerine ilişkin hiçbir bilgisi bulunmadığından Taraflar arasında bu seanslar sırasında yapılacak kişisel veriler dahil tüm paylaşımlara ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Online Danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca Savcılık ve Mahkeme kararı ile istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar Danışan’ın onayı alınmadan asla kayıt edilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Evimdekipsikolog.com web uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.22 Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve Danışan’ın ücretini ödemiş olduğu hizmet daha sonra Danışman tarafından tamamlanır.

3.23 Evimdekipsikolog.com web uygulamasından okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve Danışan’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülükleri, Evimdekipsikolog.com’a ait telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

3.24 Evimdekipsikolog.com ‘un web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak Danışan ve Danışman’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. Danışan’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanma hakkından mahrum edilmez.

3.25 Danışan tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten üç (3) ay sonra kalıcı olarak sistemden silinir. Danışan sisteme yüklediği ya da teslim ettiği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

3.26 Danışan’ın sisteme yüklediği ya da Danışman’ına teslim ettiği türlü bilgi, doküman, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk danışan VE Danışman’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Evimdekipsikolog.com web uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. Danışan’lar ve Danışman’lar tarafından gizli olan seanslarda dahi suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve Evimdekipsikolog.com web uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez. Danışan ve Danışman’lar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Evimdekipsikolog.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Evimdekipsikolog.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

3.27 Evimdekipsikolog.com web sitesinde ilan edilen Danışman’lık ücretlerini değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. Danışan tarafından Danışman’a web sitesinde belirtilen ücret dışında başkaca bir ücret ödenmeyecek olup Danışman’ın Danışan’dan ücret talebinde bulunması halinde danışan bu durumu derhal Evimdekipsikolog.com’a bildirmekle yükümlüdür. Danışan’ın doğacak zararlarından Evimdekipsikolog.com sorumlu tutulamaz.

3.28 Mazeretsiz bir şekilde Evimdekipsikolog.com veya Danışman tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.

3.29 Danışman sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek Danışmanlık hizmetine "randevu al" veya "hemen seansa başla" seçeneklerinden birine tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

3.30 Danışan randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seans randevusunu iki saat önceden iptal etme talebinde bulunmadığı takdirde katılmadığı seanslara ücret iadesi yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Randevu saatine geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu Danışan’a aittir.. Danışan bu durumda ek süre isteyemez.

3.31 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek Evimdekipsikolog.com tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Destek Her Yerde Bilişim A.Ş.’ye aittir

3.32 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Evimdekipsikolog.com, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı Danışman tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’ Evimdekipsikolog.com’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte Evimdekipsikolog.com gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.33 Danışan’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde Evimdekipsikolog.com web uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Danışan’a ait kullanıcı hesabı dondurulur.

3.34 Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde Danışman’a durumu bildirmekle yükümlü olup hizmetin verilmesinden Danışman tek başına sorumludur.

3.35 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Evimdekipsikolog.com web uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

3.36 Evimdekipsikolog.com web uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Evimdekipsikolog.com sorumlu değildir.

3.37 Evimdekipsikolog.com web uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında Evimdekipsikolog.com tarafından kullanıcıya bilgi verilerek para iadesi yapılacak ve hizmetin iptali sağlanacaktır.

3.38 Evimdekipsikolog.com web uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Evimdekipsikolog.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

3.39 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

3.40 Evimdekipsikolog.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

3.41 Evimdekipsikolog.com, Danışman’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. Danışman’ların üyelere vereceği zararlar, Danışman’lar tarafından karşılanacaktır ve Evimdekipsikolog.com’a rücu edilmeyecektir. Danışan’ın, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eyleminden Evimdeki psikolog ve Danışman sorumlu tutulmayacak olup Danışan’ın kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

3.42 Danışanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Evimdekipsikolog.com sorumlu değildir.

3.43 Danışanlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Evimdekipsikolog.com’un mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun Danışmana ait olduğunu; internet web uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Danışan, site üzerinden ödeme yaparak mesafeli satış akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

3.44 Satışa konu hizmet ile ilgili doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Danışman’a aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Evimdekipsikolog.com'un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.45 Kullanıcılar, Evimdekipsikolog.com aracılık hizmetini kullanarak aldıkları hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithali edilmesi halinde ithali sırasında doğabilecek hukuka aykırılık, her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülük ve bunların hespsinden doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemler ile ilgili doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Evimdekipsikolog.com'a ait değildir. 

3.46 Türkiye vergi sistemi ve uygulamalarına göre, kullanıcıların Evimdekipsikolog.com’da gerçekleştirdikleri işlemler sonucu vergi ödemeleri gereken durumlar doğabilir. Bu ve buna benzer durumlardan Evimdekipsikolog.com sorumlu değildir. Doğabilecek tüm vergi yükümlülükleri, Danışman’ın sorumluluğundadır.


3.47 Evimdekipsikolog.comun Danışman’ın nam ve hesabına danışanlar ile akdettiği mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Evimdekipsikolog.com web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Evimdekipsikolog.com üyelik sözleşmesi ve web uygulamasındaki diğer kurallar kapsamında Evimdekipsikolog.com’un söz konusu zararları danışan’lara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

3.48 Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi danışan’ların ayrı ayrı Evimdekipsikolog.com ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup danışan mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Evimdekipsikolog.com’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

3.49 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

3.50 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

3.51 Evimdekipsikolog.com web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar. Evimdekipsikolog.com, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak kabul edilen ve Evimdekipsikolog.com tarafından depo edilen Danışan’lara ait verileri, Danışan’ların yazılı talebi üzerine derhal imha etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.52 İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

3.53 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

3.54 Bu sözleşme Danışan’ın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

3.55 Danışan, İş bu Üyelik Sözleşmesi ile birlikte Ek-1’de yer alan Bilgilendirilmiş Onam Formun’u okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

ONLİNE PSİKOLOJİK DANIŞMA İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU

SAYIN DANIŞAN;

Çevrim içi psikolojik danışma; www.evimdekipsikolog.com web sitesinde yer alan danışmanlardan herhangi biri ile sesli, görüntülü ya da mesajlaşma yöntemi ile yaptığınız ve psikolojik destek içeren görüşmeleri kapsamaktadır.

Bu form sizleri bu konuda bilgilendirmek ve onayınızı almak, karşılıklı yükümlülükleri bildirmek amacı ile hazırlanmıştır.

 • Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi çevrim içi görüşmelerde de temel danışma ilkelerine uygun hareket edilir.
 • İlk seanslar çoğunlukla tanışma ve değerlendirme seanslarıdır.
 • Psikolojik danışmanlık süreci için genellikle haftada bir gün olmak üzere, 10-12 görüşme/seans yeterli olabilmektedir. Görüşmeler, önce iki haftada bire, sonrasında ayda bire indirilip, ardından kısa bir süre sonra da sonlandırılır. Ancak seansların sıklığına ve toplam seans sayısına danışan ve danışman birlikte karar vermektedir.
 • Çevrim içi psikolojik danışma, tıbbi bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte, istenilen sonucun elde edilmesi danışanın bilgi paylaşımına açık olmasına, gönüllü olmasına, aktif çabasına ve danışman ile iş birliğine bağlıdır.
 • Psikolojik destek süreci boyunca danışanın seanslara düzenli olarak katılması, kendisine sorulan soruları içtenlikle yanıtlaması, zorlandığı veya yapmak istemediği bir şey varsa bunu danışmanına söylemesi, danışmanlık sürecinin sağlıklı işlemesi ve danışana en çok yararın sağlanması açısından önemlidir.
 • Dilediğiniz zaman görüşmeyi sürdürmekten vazgeçebilirsiniz. Ancak bir seans öncesinden bunu danışmanınıza açıkça belirtmeniz danışmanlık süreciniz için çok daha yararlı olacaktır. Çünkü bazen bu “bırakma isteği”, danışmanlık sürecinde çok hassas ve değişimin tam da başlayacağı noktaya gelindiği zamana denk gelebilir ya da danışanın problemler karşısında zorlandığı zamanlarda tipik olarak gösterdiği “kaçma” davranışlarıyla ilişkili olabilir. Bunun fark edilmesi ve üzerinde çalışılması, oldukça önemlidir.
 • Görüşmelere alkollü olarak geldiğinizin anlaşılması durumunda, o günkü seans yapılmaz, ancak yapılmış gibi kabul edilir ve ücreti ödenir. Zorunlu olunmadıkça, sigara içilmemesinde de yarar olacaktır.
 • Psikolojik destek sürecinin riskleri;
 1. Yüzleşme,
 2. Olumsuz duygusal deneyimlerin yeniden hatırlanması,
 3. Çift terapisinde partnerlerden sadece birinin katılması, psikolojik destek almanın zorlayıcı taraflarından bazıları olup duygusal olarak rahatsız hissetmenize neden olabilir.
 • Çevrim içi psikolojik danışmanlık yöntemlerinde randevuyu iptal ya da erteleme taleplerinizi randevu saatinden en az 2 saat önce bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Gerçekleşmesine 2 saatten az süre kalmış seanslar için yapılan erteleme ve iptal talepleri geçersizdir.
 • Görüşmeler evimdekipsikolog.com web sitesi kullanılarak yapılacaktır.
 • Kameralı görüşmelerde tarafımızdan gizlilik ilkesine uygun ortam düzenlenmekte ve görüşmeler yaklaşık 45 dakika sürmektedir.
 • Danışmanınız ile yapacağınız görüşme boyunca, görüşme yaptığınız ortamda gizlilik ilkesine uygun olarak üçüncü şahısların bulunmamasına dikkat edilmelidir.
 • Görüşmeler kayıt altına alınacak ise her iki taraf da önceden birbirine ve evimdekipsikolog.com yetkililerine kayıt işlemini bildirme ve onay alma yükümlülüğü taşımaktadır. Aksi durumdan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kayıt alan tarafın hukuki ve cezai yükümlülüğü doğar.
 • Görüşme içeriği, alınan notlar ve diğer tüm raporların gizliliği ancak aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilebilir.
 1. Kişinin kendisi veya vasisi istiyorsa,
 2. Kişinin açık ve yüksek intihar riski varsa,
 3. Kişi başkalarına karşı saldırgan planlar belirtiyor ise,
 4. Kişinin ölümcül bir hastalığı var ve bu bilgiyi bulaştırabileceği kişiler ile paylaşmayı reddediyor ise,
 5. Kişi bir çocuğu istismar ediyor ise,
 6. Kişi bir yaşlığı taciz veya istismar ediyor ise,
 7. Mahkeme veya yasal merciler bilgi talep ediyor ise,
 • Gizliliğin ifşaa edilmesi gereken durumlarda özel bilgiler sadece gerekli mercilere ve gerekli düzeyde belli kısıtlamalar getirilerek paylaşılabilir.
 • Bizimle yaptığınız görüşmelerde, güvenlik önlemleri alınmış web sitesi kullanılmaktadır. Bilgisayarınızın veya bağlantı sağladığınız cihazın kişisel olması tavsiye edilir. Ayrıca güvenlik duvarı ayarları ve virüs koruması gibi güvenlik önlemlerinin olması önemlidir.
 • Gerekli durumlarda ölçek ve formlar size elektronik yolla gönderilebilir.
 • Görüşmelere vaktinde gelmeniz, hem sizi hem de diğer danışanları bekletmememiz adına önem teşkil etmektedir.
 • Sizden kaynaklı yaşanan gecikme, gecikilen süre kadar seans süresinin kısa sürmesine sebep olmaktadır. Danışmanınızdan kaynaklı gecikmeler ise danışmanınız tarafından telafi edilmek zorundadır.

Bu kurallar sizleri olası istenmeyen durumlardan korumak ve riskler konusunda aydınlatmak içindir, anlaşılmayan kısımları danışmanınıza sorabilirsiniz.

Hayatınızı tehdit eden bir durumdaysanız bu siteyi kullanmayınız.Yardıma mı ihtiyacınız var ?