Uykusuzluk

Mükemmeliyetçiler gece yattıklarında, uyku konforlarının mükemmel olmadığını fark edebilirler. Çalışmalar, mükemmeliyetçilik ile uykusuzluk arasındaki bağlantıyı vurgulamanın yanı sıra, bu bağlantının neden var olduğuna dair ipuçları veriyor.

Geçen yıl, bir uyku laboratuvarında geceyi geçiren 334 kişinin katıldığı bir çalışma, daha yüksek düzeyde mükemmeliyetçiliği olanların gece boyunca daha sık uyandığını ve uyku kalitesinin düştüğünü buldu. Bu bulgular, çalışmanın yazarlarının “yüksek düzeyde mükemmeliyetçiliğin, bireyleri akut stres faktörleri bağlamında uyku bozukluklarına yatkın hale getirebileceği” sonucuna götürmesine yol açmış, ancak mükemmeliyetçilik ve uykusuzluğun neden bağlantılı olabileceği sorusu üzerine kapıyı açık bırakmıştır.

Bunun olası bir nedeni, mükemmeliyetçilerin daha çok stres altında olmalarıdır. Duygu regülasyonundaki stres ve zorluklar, daha yüksek düzeyde mükemmeliyetçiliğe sahip insanlar arasındaki uyku bozukluklarını hesaba katabilir. Diğer araştırmalar, kaygının, mükemmeliyetçi eğilimler ve uykusuz geceler arasındaki kayıp bağlantı olduğunu ileri sürdü.

Frontiers in Psychology’de yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, mükemmeliyetçiliğin uykuyu neden etkileyebileceğine dair daha belirgin ipuçları sundu.  “Too Imperfect to Fall” başlıklı bir makalede, İsviçre’deki araştırmacılar, mükemmeliyetçilerin özellikle gece saatlerinde “Ne olacaksa olsun” gibi bir düşünceye kapıldıklarını ve bu sebeple uykularının kaçtığını öne sürdüler.

Bir başka deyişle; mükemmeliyetçiler, daha önce yapmış oldukları herhangi bir davranış biçimiyle ilgili pişmanlık, suçluluk veya utanç duyduklarında, huzurlu bir gecenin kapılarını kapatıyorlar. Bu hipotezi test eden araştırmacılar, mükemmeliyetçiliğin iki yönünün özellikle uykusuzluk ile yakından ilişkili olduğunu buldular. Geçmiş hatalarla ilgilenmek ve birinin eylemleri hakkında şüpheye düşmek.

Bu çalışma ile ilgili asıl ilginç olan şey, mükemmeliyetçiliğin, stres nedeniyle uykusuzluk ile ilişkilendirilmesinin aksine, mükemmeliyetçiliği uykusuzluğa bağlayan olası bir mekanizmaya daha spesifik bir ışık tutmasıdır. Açıkça anlaşılan bir başka durum ise, özellikle uyku konusunda, mükemmellik için çabalamanın getireceği sonuçların, kusurlu olmanın getireceği sonuçlardan daha kötü olabileceğidir.