Gösteriliyor: 1 - 10 of 20 Sonuçlar
Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Öz güven, kişinin kendine yönelik olumlu duygular beslemesi ve kendi kapasitesine olan inancı temsil eder. Çocuklarda öz güven duygusu 0-6 yaşında kazanılır. Çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde ise öz güven gelişimini tamamlamış olur. Öz güveni oluşturan bazı parçalar vardır. Bunlar; öz kabul, öz farkındalık, kendine güven, amaca yönelik aksiyon ve bütünlüktür.  Öz kabul: Sevilebilirim ve değerliyim. Öz …

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Bağlanma teorisinin kuramcısı John Bowlby’dir. Bowlby, bebeğin birincil bakım verenine karşı arzu ettiği yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür davranışı bağlanma davranışı olarak tanımlar. Bebek, ihtiyaçlarını karşılayan birincil bakım veren kişiye karşı duygusal bir bağ kurar. Bebeklik, çocuğun; fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Yeni doğan bebek, yaşamını devam …

Otizm Spektrum Bozukluk Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Toplumsal etkileşim ve iletişimde problemlere neden olan nörogelişimsel bozukluktur. Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB) yelpaze terimi altında olup, üzerinde en çok çalışılan gelişimsel bozukluktur. Sosyal etkileşim ve iletişimde yetersizlikler ile sınırlı ilgiler ve yinelenen davranışlar temel özellikleri olarak kabul edilir. Toplumsal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerle ve …

Uzaktan Eğitim Sürecinde Motivasyon Yöntemleri

Uzaktan Eğitim Sürecinde Motivasyon Yöntemleri

Motivasyon, eyleme geçmek demektir. Eyleme geçmek için bazı motive edici yöntemler vardır. Bu yöntemler, anne baba tarafından uygulanmalıdır. Çünkü uzaktan eğitimde, ebeveyn öğretmen rolündedir. Aynı zamanda motivasyon dağıtıcı şeylerinde de olmaması önemlidir. Çocuğunuzla yapacağınız iş birliği ve uygulayacağınız motivasyon yöntemleriyle kendisini uzaktan eğitim sürecine alıştırmanız mümkündür. Motivasyon Nedir? Motive olmak, eyleme geçmek demektir. Motivasyon kişiyi …

Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Engellenir?

Akran Zorbalığı Nedir? Nasıl Engellenir?

Akran zorbalığı, çocuk ya da ergenin kendi yaş grubundaki arkadaş veya arkadaşlarına yönelik sözel, fiziksel ve davranışsal olarak zarar verici davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı bir kişi tarafından uygulanabileceği gibi grup halinde de bir kişiye uygulanabilir. Zorbalık durumunda 3 kişi vardır: Zorba: Başkalarının haklarını dikkate almadan; kendi statü, heyecan, maddi kazancı için veya grup ortamında kendi gereksinimlerini …

Çocuklarda Öfke Nöbeti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda Öfke Nöbeti Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Öfke, bireyin zorluklarla başa çıkabilmeyi öğrenirken uyguladığı bir savunma mekanizması olarak tanımlanabilir. Tüm duygularımız gibi öfke duygusu da doğal, herkeste görülen ve sağlıklı bir duygudur. Psikolojinin tarihine baktığımızda Freud saldırganlığı; doğuştan gelen, bütün canlılarda ortak olan, öğrenmeyle değişmeyen, evrensel bir içgüdü olarak düşünmüş ve cinsel içgüdüye bağlı olduğunu kabul etmiştir. Yetişkinlerde de çocuklarda da öfke duygusu farklı …

Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkilerini anlayabilmenin ilk yolu boşanma sürecinin nasıl yönetildiğine bakmaktır. Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bazı temel noktalara değinmeden önce bir ön yargının altını çizmekte fayda vardır: boşanma, çocukları mutlak suretle olumsuz etkileyecek diye bir kural yoktur. Bu çocuğunlukla boşanma sürecinin ele alınmasındaki olumsuzluklardan kaynaklanan ve ne yazık ki yaygın olarak kabul gören bir …

3 Yaş Sendromu Nedir?

3 Yaş Sendromu Nedir?

3 yaş sendromu bebeklikten çocukluğa geçiş dönemi olarak belirtilmektedir. Bu, doğal ve olağan bir evredir. Çocuğun yaşamış olduğu bu sendrom korkutucu gibi görünse de ebeveyn ile çocuk arasındaki ilişkinin daha güçlü olmasına katkı sağlamaktadır. Çocuk bu süreçte kendini bulmaya çalışır. 3 yaş sendromu, “Kendini Bulma Dönemi” olarak da adlandırılmaktadır. Çocuk bu dönemde birey olduğunu farkına varmaktadır. Kendi …

Bağımlı Anne Sendromu (Anneye Bağımlılık Sendromu) Nedir?

Bağımlı Anne Sendromu (Anneye Bağımlılık Sendromu) Nedir?

Bağımlılık günümüzdeki toplumsal sorunlardan en önemlilerindendir. Bağımlılık madde ve alkol kullanımıyla ilgili olabildiği kadar teknolojik aletleri fazlasıyla kullanmak, bakım verene, partnere bağımlı olmak ile de ilişkili olabilmektedir. Anneye bağımlılık sendromu bağlanma kuramları ile de oldukça ilişkilidir. Bağlanma Kuramı  Bağlanma Kuramı, John Bowlby ve Marry Ainsworth (1991) tarafından oluşturulmuştur. Bowlby (1969), 2 yıl boyunca çocukların birincil …

Çocuklarda Okul Fobisi Nedir?

Çocuklarda Okul Fobisi Nedir?

Okul fobisi çocuklar/ergenler, aileler ve okul personeli için stres yaratan bir sorundur. Okula devam etmemenin çocukların/ergenlerin sosyal, duygusal ve eğitimsel gelişimi üzerinde kısa ve uzun vadeli önemli etkileri vardır. Okul reddi, sıklıkla anksiyete ve depresyon gibi eşlik eden psikiyatrik bozukluklarla ilişkili olabilir. Sorunları erken tespit etmek ve daha fazla zorluğu önlemek için uygun müdahaleleri sağlamak …

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacın Var?
Hemen Şimdi Seansa Başla

X