Gösteriliyor: 1 - 10 of 206 Sonuçlar

İlişkilerde Manipülasyon Nedir? Nasıl Anlaşılır? Kendinizi Nasıl Koruyabilirsiniz?

Manipülasyon, başkalarını yanıltmak, etkilemek veya kontrol etmek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmaktır. Bu yöntemler, sözlü veya sözsüz olabileceği gibi genellikle bir kişinin diğer kişilerin düşüncelerini, duygularını veya davranışlarını etkilemek için bilinçli olarak kullanılır. En basit tabiriyle manipülasyon; davranışları, duyguları ve ilişkileri kontrol etmek için dolaylı taktikler kullanmaktır. Bu taktikler arasında yalan söylemek, aldatıcı davranmak, duygusal şantaj yapmak, …

Çağımızın Problemi Sosyal Medya Bağımlılığı Nedir?

Son yılların en çok yakınılan problemlerinden birisi şüphesiz ki sosyal medya bağımlılığıdır. 7’den 70’e tüm yaş gruplarında bu problem gözlenmektedir. Sosyal Medya ile Nasıl Tanıştık? 1960’lı yıllarda Amerikan savunma bakanlığı savaş halinde bağlantı kopması durumunda kullanmak için alternatif bir iletişim yolu olan interneti keşfetmiştir. Bu sebeple internetin ilk adımları o yıllarda atılmıştır. Sonraları ise sosyal …

Suçluluk Psikolojisi Nedir? Nasıl Baş Edilir?

Suçluluk psikolojisi, yapılan kişisel hatalar, yaşanan başarısızlıklar ya da toplumsal değere aykırı davranma sonucunda hissedilen sıkıntılı bir duygu halidir. Tıpkı gurur duyma gibi bireyin kendisini öz değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle literatürde kendilik bilincine dayalı bir duygu olarak nitelendirilmiştir.  Suçluluk Psikolojisi Yararlı Mıdır? Zararlı Mıdır? Psikanalitik kurama göre psikolojik bozuklukların gelişiminin temelinde suçluluk duygusunun …

Psikolojik Destek Almalı Mıyım?

İnsanlar günlük hayatta maddi ve manevi birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Bu noktada insanlar baş edemeyeceğini düşündüğü sorunlarla karşılaştığında psikolojik destek almak isteyebilirler. Bununla birlikte psikolojik destek alma motivasyonları ve terapi sürecinden beklentileri bireysel farklılıklar gösterebilir. Birçok insan ‘delirdiğini’ düşünerek psikolog ya da psikiyatriste başvurabiliyor. Neyseki günümüzde bu anlayışın yanlışlığı hakkında ruh sağlığı uzmanları olarak …

Ebeveyn Kaybı ve Özel Günlerin Kutlanması-Anneler Günü

Anneler Günü, her yıl kutlanan ve annelik kavramının önemini vurgulayan bir gün olması nedeniyle çok önemlidir. Anneler, çocuklarının yaşamlarındaki en önemli figürlerden biridir ve büyük bir sorumluluk yüklenmektedirler. Çocukların büyümesinde ve gelişmesinde, anne figürü önemli bir rol oynamaktadır. Özel günlerin kutlanması, birçok insan için mutluluk ve neşe dolu anılarla doludur. Ancak, ebeveyn kaybı yaşayanlar için …

Seçim Sürecinin İnsan Psikolojisine Etkileri ve Baş Etme Yöntemleri

Siyasi seçimler, toplumların siyasi sürece olan katılımını ve yönetimde söz sahibi olma isteğini yansıtan önemli bir süreçtir. Ancak seçim süreci sadece politik sonuçları etkilemekle kalmaz, aynı zamanda insanların psikolojik sağlığı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Seçim süreci, insanlar üzerinde farklı psikolojik etkiler yaratabilmekte ve bu etkiler, bireylerin algıları, duyguları ve davranışları üzerinde değişikliklere neden …

Feminist Psikoterapi Nedir?

Psikoloji biliminin içindeki feminist eleştirel yaklaşımlar, teorik tartışmalara kadın hareketinin dahil olduğu 1970’li yıllara dayanmaktadır. Bu eleştirel yaklaşımların ilk örnekleri 1972’li yıllara Broverman ve arkadaşlarının cinsiyet rol stereotipleri araştırmasıdır. Araştırma cinsiyetçiliğin kişisel ilişkilerdeki tutum ve davranışlarını ele alan ilk örneklerdendir. Bu çalışmanın ardından ilerleyen yıllarda üç grubun oluştuğunu söyleyebiliriz.  Birinci grup kadına yönelik ayrımcılık konusuna …

EMDR Nedir? Hangi Sorunlar İçin, Nasıl Kullanılır?

EMDR Terapisi, Francine Shapiro tarafından geliştirilmiş, açılımı Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olan terapi yöntemidir. EMDR Terapisi “kısa süreli terapiler” grubunda bulunmaktadır ve Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre çalışır. Bu modele göre zihnimize giren bilgiler bir işlemleme sürecinden geçer ve sağlıklı bir şekilde diğer anılarla nöral ağlar kurarak bir bütün oluşturur. Bir yapboz hayal …

Terapi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hangi Nedenler ile Terapiye Başlanır?  Terapiye başlamak için birçok neden olabilir. Bu profesyonel süreç; psikolojik sağlığınızı iyileştirmenize, yaşam kalitenizi artırmanıza, kişisel ve ilişkisel zorluklarınızla başa çıkmayı öğrenmenize ve hayatınızda daha fazla anlam ve amaç bulmanıza yardımcı olabilir.  Birçok kişi, terapiye depresyon, kaygı, stres, öfke, yalnızlık, ilişki sorunları, kayıp ve yas gibi belirtiler yaşadıklarında başlarlar. Ancak, …

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (FoMO) Nedir?

Sosyal bir varlık olarak hepimiz diğer bireylerle etkileşim içinde olmaya, bağlantı kurmaya ihtiyaç duyarız. Bu ihtiyaç, hayatlarımızı sürdürebilmemiz ve onu şekillendirebilmemizde önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal etkileşimler pek çok psikolojik ihtiyacımızı karşıladığımız ve hayatımız için kıymetli alanlardan biridir. Teknolojik ilerlemelerin artışı hayatımıza pek çok değişiklik getirdiği gibi sosyal etkileşimlerimizi kurma yollarını da değiştirmiş, sosyal medyanın …