Şema Terapi Nedir? Şema Alanları Nelerdir?

Şema Terapi Nedir? Şema Alanları Nelerdir?

“Neden hep beni üzecek insanlarla birlikte oluyorum ve vazgeçemiyorum?” “Niçin hiç istemememe rağmen işlerimi hep son güne kadar erteleyip duruyorum?” “Onlar için her türlü fedakarlığı yapıyorum ama artık yoruldum. Bu ne zaman bitecek?” Eğer kendinize bu ve benzeri soruları sorup duruyor, yaptıklarınızı anlamlandırmakta zorlanıyorsanız şemalarınızı incelemek isteyebilirsiniz.  Şemalar; kişilerin kendilerini, diğer insanları ve etraflarındaki dünyayı …

Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Çocuklarda Öz Güven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Öz güven, kişinin kendine yönelik olumlu duygular beslemesi ve kendi kapasitesine olan inancı temsil eder. Çocuklarda öz güven duygusu 0-6 yaşında kazanılır. Çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde ise öz güven gelişimini tamamlamış olur. Öz güveni oluşturan bazı parçalar vardır. Bunlar; öz kabul, öz farkındalık, kendine güven, amaca yönelik aksiyon ve bütünlüktür.  Öz kabul: Sevilebilirim ve değerliyim. Öz …

Stockholm Sendromu Nedir?

Stockholm Sendromu Nedir?

Bazı kavramlar, var olan psikolojik durumları açıklamak için genel olarak kabul görmüşlerdir; ancak DSM–V’te (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) yer almazlar. Stockholm sendromu da bunlardan biridir. Bu tür kavramları bazı özel durumları anlamak için kullanabiliriz; ancak Yaygın Anksiyete Bozukluğu gibi üzerinde anlaşılmış bir tanı olarak görülmezler ve tedavi süreçleri standartlaşmış halde bulunmaz. Şimdi …

Ağlayamamak Neden Olur? Ağlamak İsteyip Ağlayamamak

Ağlayamamak Neden Olur? Ağlamak İsteyip Ağlayamamak

Ağlama halinin fazlası, bir depresyon sürecine işaret eden bir gösterge olabileceği gibi; ağlayamama durumu da aslında bir majör melankolik depresyonun işareti olabilir. Ağlamak aslında fizyolojik ve psikolojik olarak gerekli ve yararlı bir durum olabilmektedir. Gözyaşının içerisinde vücuttan atılmakta olan stres hormonları ve diğer bazı toksinlerin olabileceğini söyleyen bazı araştırmalar bile mevcuttur.  İnsan ırkının tecrübe etmekte …

Terapötik İlişki Nedir? Neden Önemlidir?

Terapötik İlişki Nedir? Neden Önemlidir?

Psikoterapi 3 faktörden oluşur. Bunlar; terapist, danışan ve terapötik ilişkidir. Danışan ve terapist arasında kurulan ilişkiye terapötik ilişki denir. Bu ilişki, empatik güven bağını içeren profesyonel bir ilişkidir ve sınırları belli, açık, nettir. Terapötik ilişkinin sağlanamadığı durumlarda terapi yapılamaz. Terapist ve danışan arasında güvenli ilişki kurulmazsa terapi sürecinin ilerlemesi açısından güçlük çıkar. Söz konusu ilişkinin …

Dissosyatif (Çoklu) Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosyatif (Çoklu) Kişilik Bozukluğu Nedir?

Dissosyatif kişilik bozukluğu (DKB), erken çocukluk döneminde maruz kalınan ağır travma sonucunda oluştuğu düşünülen karmaşık bir psikolojik bozukluktur. Bu bozukluğa sahip olan bireylerde; bireyin kendisi ile düşünceleri, hatıraları, duyguları, hareketleri ve kimlik duygusu arasında zihinsel bir ayrışma gerçekleşmektedir. Literatüre göre, bu tür bir disosyatif ayrışmanın bir savunma mekanizması olduğu ve kişinin kendi bilinçli belleğini özümseyemeyecek …

Derealizasyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Derealizasyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Depersonalizasyon-derealizasyon durumu, kişinin sürekli olarak kendisini kendi bedeninin dışından gözlemliyormuş hissi yaşaması ve/veya etraftaki objelerin ve kişilerin gerçek olmadığı hissine kapılması durumudur. Bu durum kişiye büyük oranda rahatsızlık ve adeta rüyada yaşıyormuş hissi verir. Bu durum birçok insanın başına günlük yaşantıları sırasında da gelebilmektedir. Ancak, toplumun yalnızca %2‘si bu durumu disosyatif bir bozukluk tanısı alacak …

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Çocuklarda Bağlanma-Bağlanma Teorisi Nedir?

Bağlanma teorisinin kuramcısı John Bowlby’dir. Bowlby, bebeğin birincil bakım verenine karşı arzu ettiği yakınlığı kurması ve devam ettirmesi için gösterdiği her tür davranışı bağlanma davranışı olarak tanımlar. Bebek, ihtiyaçlarını karşılayan birincil bakım veren kişiye karşı duygusal bir bağ kurar. Bebeklik, çocuğun; fiziksel, bilişsel ve duygusal açıdan hızlı gelişim gösterdiği dönemdir. Yeni doğan bebek, yaşamını devam …

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Nedir?

Cinsel Kimlik ve Cinsel Yönelim Nedir?

Cinsellik günümüzde çok merak edilen fakat çok da yasaklanan ve ayıplanan bir konudur. İnsanlığın varoluşundan bu yana hep vardır ve önemini hiç kaybetmemiştir. Cinsellik kişiden kişiye şekillenen bir durumdur. Cinsellikle ilgili çok fazla terim karşımıza çıkar. Bu terimlerin net olarak bilinmiyor oluşu da anlaşmazlıklara yol açar. En çok karıştırılan terimler cinsel kimlik ve cinsel yönelimdir. …

Gaslighting Nedir?

Gaslighting Nedir?

Gaslighting son zamanlarda çok sık duyduğumuz, herkesin bir dönem maruz kaldığını düşündüğü duygusal bir istismar türüdür. Türkçe adıyla psikolojik veya duygusal manipülasyon anlamına gelmektedir.  Psikolojik manipülasyon veya duygusal istismar dediğimizde aklımıza direkt romantik ilişkiler gelir. Fakat sadece romantik ilişkilerde değil; işte, ailede, arkadaşlıklarda da psikolojik manipülasyon örneklerini görebiliriz.  Gaslighting Nedir? Gaslighting, aslında 1940’lı yıllarında çekilen bir film adıdır. Filmde, …

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacın Var?
Hemen Şimdi Seansa Başla

X