Depresyondamiyim

Depresyonda mıyım? Depresyon nedenleri geçmişten bugüne kadar tartışma konusu olmuş ve nedenlerine dair birçok öngörüde bulunulmuştur.

Bunun yanında depresyonun temellerine baktığımız zaman fizyolojik, kalıtımsal ve psikolojik etkilerin izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle depresyon tedavisinde çoğu zaman ilaç ve terapiler birlikte kullanılır. Buradan da görüleceği üzere, depresyon çok yönlü bir hastalıktır. Bunun yanında halk arasında depresyon asıl anlamı dışında; sıkıntıya girmek, sıkıntıya düşmek, kısa süreli üzülmek gibi yanlış anlamlarda kullanılır. Depresyonun birtakım temel belirtileri vardır ve bu belirtilerin bir kısmının birlikte olması beklenir. Dolayısıyla depresyon halk arasında bir hastalıktan çok duygu hali olarak bilinir. Oysa depresyon ruh sağlığını ciddi derecede tehdit eden ve mutlaka ruh sağlığı uzmanına danışılması gereken bir hastalıktır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Depresyonu çağın hastalığı olarak tanımlamıştır.

 Depresyon çeşitleri :

-Distimi : En az 2 yıl hafif ve orta düzey depresyon yaşaması gerekir.

-Mevsimsel Depresyon : Genellikle kış aylarında ortaya çıkar. Her insanda görülebilir.

-Doğum Sonrası Depresyon : Hormonal, psikolojik ve fiziksel değişimler nedeniyle ortaya çıkar.

-A tipik Depresyon :Daha çok karşı taraftan alınan kişisel olumsuz tepkiler nedeniyle ortaya çıkar.

-Bipolar Depresyon

a) Bipolar 1 : Çöküntü haline mani ataklarının eşlik ettiği depresyon türüdür. Kişinin sosyal işlevi ciddi derecede etkilenr.

b) Bipolar 2 : Çöküntülü ruh haline hipomaninin eşlik ettiği depresyon türüdür. Kişinin sosyal işlevselliği az da olsa etkilenir. Bipolar 1’e göre daha hafiftir.

-Psikotik Özellikler Gösteren Depresyon : Varsanrılara rastlanır. Bunun yanında intihar ihtimali yüksek olan depresyon türüdür.

Majör Depresyon :  Depresyonun en yaygın çeşitidir. Genellikle 30 lu yaşlardan sonra ortaya çıksa da her yaştan insanda görülebilir.

DSM  kriterlerine göre majör depresyon belirtileri ;

A)   ” 2 haftalık dönem işlevsellik değişikliği ile birlikte aşağıdakilerin 5’inin bulunması ve en az birinin “Depresif duygudurum – ilgi kaybı ya da zevk alamama olması gerekir.

1)          Her gün gün boyu süren depresif duygudurum (Üzgünlük, boşlukta hissetme, ağlamaklı görünüm)

2)          Her gün ve gün boyu süren etkinliklere ilgide azalma, eskisi kadar zevk alamama

3)          Önemli derecede kilo kaybı ya da kilo alımı

4)          Uykusuzluk-Aşırı Uyuma

5)          Psikomotor davranışlarda aşırı artma ya da gerileme

6)          Yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybının olması

7)          Değersizlik, aşırı ya da uygun olmayan suçluluk duyguları

8)          Odaklanma problemi

9)          Yineleyen; ölüm, intihar düşünceleri

B)Bu semptomlar karışık tekrarlamanın tanı ölçütlerini karşılamamaktadır

C)Bu semptomlar madde kullanımına/Genel tıbbi duruma bağlı değildir.

D)Kayıptan 2 aydan fazla süren semptomlar yas ile daha iyi açıklanamaz.”

Özetle Depresyonda mıyım? Sorusu sorulduğunda Depresyonun biyolojik, psikolojik, fiziksel ve bilişsel özelliklerinin bulunduğu unutulmamalıdır. Eğer depresyonda olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanız ve yardım almanız gerekir. Depresyonun sadece anlık ve kısa süreli bir duygu hali değil yaşam kalitesini düşüren bir hastalık olduğu unutulmamalıdır.