zihinsel hastalıklar

Zihinsel ve ruhsal rahatsızlıklar yaşayan bireylerin sayısı dünya çapında artmaya devam ediyor. İnsanların zihinlerinde yaşadıkları, bazen fiziksel semptomları ağır basan ve duygusal dünyalarını ciddi oranda etkileyen birçok ruh sağlığı bozukluğunun nedeni henüz keşfedilmedi. Ayrıca bu fiziksel semptomlar bilimsel olarak da kabul ediliyor.

Bu yazımızda yaygın olarak karşılaşılan ruhsal rahatsızlıklar ve tedavileri hakkında kısa bilgiler bulabilirsiniz. Liste kapsamlı ve detaylı değildir. Bu nedenle, sıkça ortaya çıkabilen benzer koşullar için bir rehber olma niteliği ile kaleme alınmıştır.

Depresyon

Yaklaşık 300 milyon insanı etkileyen depresyon, en yaygın ruhsal bozukluktur ve genellikle kadınları erkeklerden daha sık etkiler. İlgi veya zevk kaybı, üzüntü, suçluluk duygusu veya düşük öz değer, uykuya dalma zorluğu, yeme değişiklikleri, tükenme ve konsantrasyon eksikliği ile ortaya çıkar. Depresyon sadece serotoninin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaz. Aksine; genetik unsurlar, yaşamsal vakalar, tıbbi sorunlar ve ilaçlar gibi çeşitli güçler de hastalığı tetikleyebilir.

Depresyon hem uzun süreli olup hem de tekrar edebileceğinden, kişinin çalışma yeteneğini ciddi biçimde etkileyebilir ve ilişkileri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. En şiddetli durumunda depresyon, intihar düşüncelerine ve eylemlerine yol açabilir. Bazı durumlarda, depresyonu etkili bir şekilde tedavi etmek için bilişsel davranış terapisi, psikoterapi ve antidepresan ilaç kullanımı gerekir.

Anksiyete – Kaygı

Anksiyete bozuklukları genetik unsurlar, beyin yapısı ve yaşamsal vakalar da dahil olmak üzere çok sayıda faktörden oluşur. Tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen, anksiyete ile yaşayanların sadece yüzde 36.9’u tedaviye başvurur ve sonucu alır. Psikoterapi ve ilaç kullanımı, anksiyete belirtilerini kontrol etmede ve yönetmede önemli rol oynar.

Bipolar Kişilik Bozukluğu

Bu rahatsızlık dünya çapında 60 milyon insanı etkilemektedir. Manik ve depresif dönemleri vardır. Manik dönemler, hiperaktivite, şişirilmiş benlik saygısı ve uyku arzusu eksikliği içerebilir. Depresif dönemler genellikle aşırı hüzün, umutsuzluk, az enerji ve uyku problemleri ile kendini gösterir. Bipolar Kişilik Bozukluğu, nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik, nörokimyasal ve çevresel faktörlerin bir karışımıdır. Hastalığın ilerlemesinde, ilaç ve psikososyal destek yoluyla tedavi edilebilme durumu vardır.

Şizofreni ve Diğer Psikozlar

Şizofreni, dünya çapında yaklaşık 23 milyon insanı etkileyen şiddetli bir zihinsel hastalıktır. Düşünme, algılama, benlik duygusu ve davranıştaki çarpıklıklarla karakterizedir. Bu hastalıklara sahip olanlar, geç ergenlik veya erken yetişkinlikte başlayan halüsinasyonları ve sanrıları deneyimleyebilir. Bu durum, insanların sosyal hayatını zorlaştırır. Damgalama ve ayrımcılık nedeniyle, bu ruhsal hastalıkları yaşayan birçok kişi, bozukluğu tedavi etmede yardımcı olabilecek yeterli sağlık ve sosyal desteğe erişememektedir.

Demans – Bunama

Demans genellikle kronik veya ilerleyici olup, normal yaşlanmanın ötesinde bilişsel işlevlerde bozulma meydana getirir ve dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanı etkiler. Bilişsel işlevlerdeki düşüş; hafıza, yönelim ve düşünme, anlama, hesaplama ve konuşmada kendini gösterir. Duygusal ve sosyal kontrolde bozulmalar meydana gelir. Demans, beyni etkileyen çeşitli hastalıklardan kaynaklanır ve günümüzde tedavisi mevcut değildir, ancak hastalığın acı vermesini ve kafa karışıklığını hafifletmek için tasarlanmış palyatif tedaviler vardır.

Ruh sağlığı hastalıkları, neredeyse her insana bir şekilde dokunan evrensel bir konu. Her durum benzersiz olsa da bireyin güç ve destek elde etmesine yardımcı olacak tedavi seçenekleri bulunmalıdır. Semptomlarınızı tanımak ve doğru bir teşhis yapmak için zaman ayırmak, en uygun tedaviyi, en iyi şekilde belirlemenize yardımcı olacaktır.