Hasta mı Danışan mı

Hasta mı Danışan mı? İnsanlara çeşitli sembolik yöntemler (görüşme, rol yapma, yansıtma, boş sandalye gibi) sayesinde yardım etmenin her türlüsü terapi olarak adlandırılırken; ilaçla tedavi, ameliyat, elektro şok ve diğer fiziksel müdahaleler kullanılarak psikolojik anlamda tedavi edilmesine yardımcı olan metotlar ise psikiyatrik tedavi olarak adlandırılır.

Terapi sürecinde olan bir bireyi bazı uzmanlar “hasta” diye tanımlarken bazı uzmanlar ise “danışan” diye tanımlar. Bunun sebebi; uzmandan uzmana ve terapi ilişkisi içinde oldukları bireyin özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Tıbbi yönü ve geçmişi olan uzmanlar görüşme yaptıkları insanları hastaları olarak görürken, diğer yönelimlere sahip uzmanlar danışanları olarak görebiliyor.

Ya da uzmana başvuran kişi bir psikiyatrdan medikal bir tanı aldıysa da uzman tarafından “hasta” olarak tanımlanabiliyor. Bu sebeple, aynı hastayı, aynı zamanda bir terapist hasta olarak tanımlarken diğeri danışan olarak tanımlayabilir.

Zihnimizde ise “hasta” kelimesi fiziksel bir rahatsızlığı olan birini çağrıştırırken, “danışan” kelimesi daha çok bir iş ilişkisini çağrıştırır.

Esasen iki terimde tam anlamıyla tatmin edici değildir ve ciddi değişkenlikler gösterir. Umuyoruz ki bir gün terapi gören kişinin konumunu tam anlamıyla açıklayacak bir terim bulunacaktır.