Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Nedir?

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) çok sık kullanılan evrensel bir testtir. 566 sorudan, 4 ölçekten ve 10 alt testten oluşmaktadır. (Drayton, 2009)

 1. Hipokondriazis (Hs)
 2. Depresyon (D)
 3. Histeri (Hy)
 4. Psikopatik Sapma (Pd)
 5. Kadınlık-Erkeklik (Mf)
 6. Paronaya (Pa)
 7. Psikasteni (Pt)
 8. Şizofreni (Sc)
 9. Hipomani (Ma)
 10. Sosyal İçe Dönüklük (Si)

MPPI Hakkında

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), kişilik özelliklerini ve psikopatolojiyi değerlendirmek için tasarlanmış en yaygın psikometrik testtir. (Sellboom, 2019) Sağlayıcılar tarafından testin en yaygın tedavi uygulaması, belirsiz bir klinik tablo için bakım oluşturmak veya yeniden değerlendirmektir. Psikolojik durum için çok sayıda olası koşulla ilgili genelleştirilebilir veriler oluşturmaya yardımcı olur.

MMPI 1930’larda geliştirildi. 1942’de Stuart Hathaway ve Charley McKinley tarafından Minnesota Üniversitesi hastanesindeki hastalar ve ziyaretçileri kullanılarak Minnesota Üniversitesi aracılığıyla yayınlandı. Test, beraberinde cevap kağıdı içeren bir kitapçıkla beraber doğru veya yanlış cevapları üzerinden değerlendirilir. Yanıtlar daha sonra puanlanır ve bir XY grafiği üzerinde çizilir.

Objektif ve bilimsel kriterlerle terapistlere; makul tanıları keşfetmeleri, uygun tedaviyi başlatmaları ve bireyin kişilik özellikleri hakkında önemli bilgileri sağlar. Tamamlama ayrıca hastalara sorunları üzerinde düşünme ve psikolojik durumlarına ilişkin kişisel anlayışı geliştirme konusunda terapötik faydalar sunabilir. (Schilling, 2015)

Kısa bilgiler:

 • 1943 yılında Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayınlandı.
 • 1965 Cansever ve Gürkaynak, 1968 Toğrol tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. 1978’de
 • Savaşır tarafından standardizasyon çalışmaları başlamıştır.
 • Psikopatoloji seviyesini belirlemek amacıyla kullanılan objektif bir testtir.
 • Bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu objektif olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir testtir.
 • 16 yaş ve üzeri (13 yaşa kadar inebilir) için uygundur.
 • Okuma yazma bilmek ve en az ilkokul eğitimi olması gerekir.
MMPI Geçerlik Ölçekleri

MMPI Geçerlik Ölçekleri

Test alma tutumuna ilişkin önemli bilgiler sağlar.

Test dışı davranışlar konusunda bilgi verir.

Testin doğru ve yararlı bilgi sağlaması için kişinin tutumunu bilmek çok önemlidir. Sorulara verilen cevapların yeterli ve geçerli olması çok önemlidir

? (Bilmiyorum) Alt Ölçeği

Cevaplanmayan ya da hem doğru hem yanlış işaretlenen maddelerdir.

Boş bırakma sebepleri:

 • Testi verenle iş birliği sağlayamama
 • Dikkatsizlik
 • Maddeyi anlayamama
 • Savunucu davranma
 • Karar vermede güçlük
 • Bilgi eksikliği

30 boş sorudan fazlası testi geçersiz kılar.

Boş bırakılan sorular hangi maddeye ait bakılmalı, boş maddeler kişiyle konuşulmalıdır.

L (Yalan) Alt Ölçeği

15 maddeden oluşur.

 • Kendini olduğundan daha iyi gösterme çabasını gösterir.
 • Kişinin dürüstlüğünü ve samimiyetini gösterir.

F (Sıklık / Nadirlik) Alt Ölçeği

64 maddeden oluşur.

 • Test maddelerini normalden farklı bir şekilde yanıtlayanları ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.
 • Kendini olduğundan kötü gösterme, abartma eğilimini ölçmeyi amaçlar.

K (Savunucu Tutum / Ego Gücü) Alt Ölçeği

30 maddeden oluşur.

Kişinin ruhsal durumunu inkar ederek, kendini olumlu bir şekilde tanıtmak için başvurduğu tutumu belirlemeyi amaçlar.

Klinik Ölçekler

Klinik Ölçekler

1. Hipokondriazis (Hs) Alt Ölçeği:

Hipokondriyak bireylerin kişilik özelliklerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

33 maddeden oluşur.

2. Depresyon (D) Alt Ölçeği:

Depresyon belirtilerinin derecesini ölçmek amacıyla geliştiriliştir.

60 maddeden oluşur.

3. Histeri (Hy) Alt Ölçeği:

Stres verici durumlarda gösterilen histerik tepkilerin derecesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

60 maddeden oluşur.

4. Psikopatik Sapma (Pd) Alt Ölçeği:

Psikopatik-anti sosyal kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla geliştirmiştir.

50 maddeden oluşur.

5. Kadınlık-Erkeklik (Mf) Alt Ölçeği:

Cinsel kimlikteki sapmaları değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

60 maddeden oluşur.

6. Paranoya (Pa) Alt Ölçeği:

Paranoid bulguları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

40 maddeden oluşur.

7. Psikasteni (Pt) Alt Ölçeği:

Obsesif Kompulsif Bozukluğu (OKB) ve anksiyeteyi değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

48 maddeden oluşur.

8. Şizofreni (Sc) Alt Ölçeği:

Şizofreni semptomlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

78 maddeden oluşur.

9. Hipomani (Ma) Alt Ölçeği:

Hipomanik semptomları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

46 madden oluşur.

10. Sosyal İçedönüklük (Si) Alt Ölçeği:

Kişinin sosyal temaslardan ve sorumluluklarından kaçma eğilimini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir.

70 maddeden oluşur. (Özkan, 2020)

Mert Gül
Klinik Psikolog

Kaynakça

 1. Augustus E. Floyd, V. G. (2021,2022, May, June 1). Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
 2. Drayton, M. (2009). The Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2). Occup Med , (s. 59(2):135-6.). London.
 3. Özkan, K. K. (2020). MMPI. İzmir: İzmir Psikoloji Enstitüsü.
 4. Schilling, R. (2015). Schilling R, Casper ST. Of psychometric means: Starke R. Hathaway and the popularization of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Sci Context., 77-98.
 5. Sellboom, M. (2019). The MMPI-2-Restructured Form (MMPI-2-RF): Assessment of Personality and Psychopathology in the Twenty-First Century. Annu Rev Clin Psychol, 149-177.